Kauno bajorų įvardijimas 1528 metų LDK kariuomenės surašyme
Lingvistikos tyrimai
Jūratė Čirūnaitė
Lithuanian University of Health Sciences
Publikuota 2018-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.07
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kauno pavietas XVI a.
asmenvardis
patronimas

Kaip cituoti

Čirūnaitė J. (2018) „Kauno bajorų įvardijimas 1528 metų LDK kariuomenės surašyme“, Respectus Philologicus, 33(38), p. 68-82. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.07.

Santrauka

Straipsnyje tiriamas 1528 metų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės surašymo Kauno bajorų – vyrų ir moterų – vardynas. Aprašomos Kauno bajorų registro sudedamosios dalys, nurodomi brolių įvardijimų pateikimo jose būdai. Tiriami vyrų ir moterų vardai bei ankstesnės kartos vyrų vardai. Ankstesnės kartos vyrų vardai yra rekonstruoti iš tėvavardžių. Vyrų vardai skirstomi į krikščioniškus ir nekrikščioniškus. Pateikiami krikščioniškų vardų ir senovinių dvikamienių vardų paplitimo dviejose vyrų kartose duomenys. Palyginami Kauno bajorų ir to paties laikotarpio kitų LDK teritorijų bajorų ir miestelėnų vardų tyrimo duomenys. Tiriami moterų vardai. Vyrų įvardijimai pagal vardų ir potencialiųjų pavardžių santykį skirstomi į įvardijimo tipus, o šie pagal skirtingų asmenvardžių tipų santykį – į įvardijimo būdus. Moterų įvardijimai į įvardijimo tipus skirstomi pagal vardų ir šeimos asmenvardžių santykį, toliau pagal skirtingų asmenvardžių tipų santykį skirstoma į įvardijimo būdus. Aprašant įvardijimo būdus atsižvelgiama į prievardžių pavartojimą vyrų ir moterų įvardijimuose. Tiriama vyrų ir moterų įvardijimo struktūra: išvardijami asmenvardžių ir prievardžių tipai, nurodomi jiems priskirti prievardžiai. Įvardijimai suskirstomi pagal asmenvardžių skaičių, nurodomas vidutinis įvardijimo ilgis. Išvardijami lietuviški asmenvardžių afiksai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.