Meilės emocijų raiška audiovizualinėje plotmėje
Audiovizualiniai tyrimai
Jurgita Kerevičienė
Vilnius University
Livija Grikietis
Vilnius University
Publikuota 2018-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.16
PDF

Reikšminiai žodžiai

multimodalinė metafora
multimodalinės raiškos priemonės
audiovizualinė raiška
emocijų konceptualizacija

Kaip cituoti

Kerevičienė J. ir Grikietis L. (2018) „Meilės emocijų raiška audiovizualinėje plotmėje“, Respectus Philologicus, 33(38), p. 166-178. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.16.

Santrauka

Audiovizualiniuose kūriniuose svarbus pasakojamas siužetas, kuriamas vaizdas, nuošaly nepaliekamos emocijos, jausmai, jų perteikimas, atpažinimas ir išgyvenimas. Filmų kūrėjai, pasitelkę pačias įmantriausias vaizdo ir garso priemones, siekia ne tik įtraukti žiūrovą į filmo istoriją, bet ir kviečia atpažinti veikėjų jausminius pokyčius, pajusti jų išgyvenimus ir suvokti jų emocinę transformaciją. Pasitelkus kognityvines metaforų ir metonimijų teorijas bei pastebėtas dominuojančias emocijų įkūnijimo multimodalines raiškos priemones, šiame straipsnyje siekiama atskleisti su meilės jausmu susijusių emocijų konceptualizaciją filme „Malonus miestelis“ (Soderbergh, Ross 1998). Pirmoje straipsnio dalyje aptariamos emocijos, jų samprata, tipai, su meile susijusių emocijų somatiniai aspektai, taip pat nagrinėjamos multimodalinės reikšmės konstrukcijos, jų audiovizualinė realizacija. Antroje straipsnio dalyje analizuojamos filme pastebėtų su meile susijusių ryškių emocijų – ekstazės ir susižavėjimo – raiška bei jas atskleidžiančios multimodalinės metaforos ir metonimijos.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.