Jurgio Baltrušaičio laiškai Giovanni’ui Papini’ui
Literatūros naratyvai ir kontekstai
Ugnius Keturakis
Lithuanian University of Health Sciences
Publikuota 2017-10-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2017.32.37.03
PDF

Reikšminiai žodžiai

epistolika
Baltrušaitis
Papini’s
simbolizmas
prometėjizmas

Kaip cituoti

Keturakis U. (2017) „Jurgio Baltrušaičio laiškai Giovanni’ui Papini’ui“, Respectus Philologicus, 32(37), p. 30-40. doi: 10.15388/RESPECTUS.2017.32.37.03.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami Jurgio Baltrušaičio laiškuose Giovanni’ui Papini’ui atsiskleidžiantys prometėjiškos pasaulėjautos bruožai: poeto-pranašo, aiškiaregio motyvas; žmogaus-kūrėjo savikūra, augimas į dievišką, tobulą asmenybę, galinčią perkurti pasaulį; absoliutaus kūrybiškumo kaip visiškos kūrėjo laisvės siekimas; tikėjimas žmogaus pajėgumu pastatyti bokštą, siekiantį iki dangaus – Babelio bokšto mito atgijimas; idealistinės nuostatos, žemiškumo niekinimas ir dangiškumo siekimas; regėjimo, vizijos kaip vienintelės sąsajos su idėjų pasauliu išaukštinimas. J. Baltrušaičio laiškai G. Papini’iui leidžia teigti, kad poeto kūrybinės ambicijos nesiribojo vien asmenine erdve – kūryba siekta pakeisti pasaulį, transformuoti jį pagal idėjų pasaulio modelį, todėl prometėjiška programa apėmė ir politinę erdvę: J. Baltrušaitis, paveiktas slavofiliškų mesianistinių lūkesčių, jautėsi glaudžiai susijęs su Rusijos imperija. Dviejų kūrėjų susirašinėjimą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas ir po jo įvykęs Spalio perversmas, pakirtęs tikėjimą prometėjiška kūrybos programa.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.