Pabrėžiamosios dalelytės (tik, net ir etc.) reklamos tekstuose
Lingvistikos tyrimai
Danguolė Valančė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Publikuota 2015-10-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.11
PDF

Reikšminiai žodžiai

dalelytė
pabrėžiamosios dalelytės
dažnumas
reklamos tekstai
diskursas

Kaip cituoti

Valančė D. (2015) „Pabrėžiamosios dalelytės (tik, net ir etc.) reklamos tekstuose“, Respectus Philologicus, 28(33), p. 109-119. doi: 10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.11.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos pabrėžiamosios dalelytės tik, net, ir etc. lietuviškos reklamos tekstuose, tiriama, kaip naudojamasi šių trumpų, bet talpių žodelių išgalėmis. Pažymėtina, jog dalelytės gali atlikti svarbią lingvistinei pragmatikai funkciją – perduoti papildomą reikšmę, vadinamą konvencionaliąja implikatūra, ir taip stipriau paveikti prekės ar paslaugos vartotoją, t. y. padėti siekti reklamos tikslų. Pirmiausia aptariami reklamos skelbimai bei šūkiai (dauguma jų skelbti 2014 metų sausio–kovo mėnesiais) ir kaip juose vartojamos dalelytės, taip pat atkreipiamas dėmesys į vizualinį reklamos skelbimo ar kvietimo apipavidalinimą. Atliktas reklamos skelbimų ir šūkių tyrimas parodė, kad dalelyčių čia vartojama nedaug. Todėl buvo sudaryti du skirtingų diskursų (švietimo ir medicinos sričių) reklamos straipsnių tekstynai ir atskirai išnagrinėti, vėliau jų duomenys palyginti. Nustatyta, kad pabrėžiamosios dalelytės dažnesnės originaliuose su Lietuvos švietimu susijusiuose tekstuose nei medicinos reklamos tekstuose, kurių dauguma yra verstiniai, pranešantys apie naujas medicinos priemones ar gydymo naujoves. Tyrimas atliktas taikant tekstynų lingvistikos metodą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.