Būdvardžių vartosenos ypatybės reklamos kalboje
Lingvistikos tyrimai
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Skaistė Nenartavičiūtė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Publikuota 2015-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2015.27.32.17
PDF

Reikšminiai žodžiai

reklama
būdvardis
semantika
leksinė semantinė grupė

Kaip cituoti

Kamandulytė-Merfeldienė L. ir Nenartavičiūtė S. (2015) „Būdvardžių vartosenos ypatybės reklamos kalboje“, Respectus Philologicus, 27(32), p. 147-186. doi: 10.15388/RESPECTUS.2015.27.32.17.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – aptarti reklamoje vartojamų būdvardžių leksines semantines grupes ir paaiškinti, kaip būdvardžių vartosenos ypatybės yra susijusios su kalbine manipuliacija reklamoje. Straipsnyje aprašomo tyrimo metu buvo analizuota 400 spausdintinės reklamos tekstų, kuriuose bent kartą pavartotas būdvardis (iš viso 853 būdvardžiai). Atliekant būdvardžio vartosenos reklamoje tyrimą analizuojami spaudos reklamos tekstai iš 2011–2014 m. laikraščiųKauno diena, 15 min ir Vakaro žinios, taip pat žurnalų ŽmonėsPsichologija tau, Panelė, Cosmopolitan, Autocar, Keturi ratai.

Atliktas tyrimas atskleidė, kad dažniausiai reklamoje vartojami būdvardžiai, žymintys vertinimą, kokybę ir fizinį požymį. Pastebėta, kad visų leksinių semantinių grupių būdvardžiai, pavartoti reklamose, gali būti analizuojami pagal adresato tipą: moterims ir vyrams skirtose reklamose skiriasi ne tik kiekvienos grupės būdvardžių dažnumas, bet ir leksinė įvairovė. Dauguma analizuotų būdvardžių gali būti siejami su kalbine manipuliacija. Jų vaizdingumu ir įtaigumu stengiamasi pabrėžti geriausias prekių ar paslaugų savybes; taip pat siekiama parodyti, kokias emocijas gali suteikti reklamuojamas objektas ir kuo gali tapti vartotojas, įsigijęs parduodamą prekę. Vyrams skirtose reklamose dažniausiai vartojami konkrečios reikšmės kategoriški ir tikslūs būdvardžiai, o moterims skirtose reklamose pavartoti būdvardžiai išsiskiria vaizdingumu, perkeltinėmis reikšmėmis, dėmesį pritraukiančiomis hiperbolėmis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.