Atminties perėmimas ir tapatybės formavimas: kartų naratyvai Vilkyškių miestyje
Straipsniai
Dovilė Kulakauskienė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2014-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.12
PDF

Reikšminiai žodžiai

atminties tyrimai
tapatybė
kartų naratyvai

Kaip cituoti

Kulakauskienė D. (2014) „Atminties perėmimas ir tapatybės formavimas: kartų naratyvai Vilkyškių miestyje“, Respectus Philologicus, 25(30), p. 160-171. doi: 10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.12.

Santrauka

Šis straipsnis – dalis komunikatyvinės atminties artikuliavimo tyrimo1, kurio metu nag- rinėjami gyvi naratyvai multikultūrinėje pasienių miestelių aplinkoje, formuojantys jaunosios kartos identitetą. Tyrimu siekiama atskleisti skirtumus tarp pirminės skaudžios senelių patir­ties atsiminimo ir vaikų bei vaikaičių šeimos naratyvų perteikimo. Naratyvai, perpasakojami iš kartos į kartą, praranda pirminę emocinę patirtį ir tampa mitologizuotu šeimos /  genties mitu, implikuojančiu bendruomeninę patirtį, normas bei vertybes. Komunikatyvinės atminties pasakojimai susilieja su kultūrine atmintimi ir tampa etninės bei konfesinės tapatybės pagrin­du. Siekiant suprasti save, būtina ieškoti sąsajų tarp praeities įvykių, dabarties išgyvenimų ir ateities projekcijų. Šis procesas neįsivaizduojamas be atminčių perdavimo iš kartos į kartą. Pasakojimai, ką ir kaip įvairiais laikotarpiais išgyveno šeimos, bendruomenės, atskiri grupės nariai, tampa pagrindiniu sąsajų atnaujinimo šaltiniu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.