Mokslinė fantastika istoriniame ir kultūriniame literatūros diskurse
Straipsniai
Simona Siderevičiūtė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2014-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.13
PDF

Reikšminiai žodžiai

literatūra
mokslinė fantastika
kritika
fiktyvumas
žanras
novum

Kaip cituoti

Siderevičiūtė S. (2014) „Mokslinė fantastika istoriniame ir kultūriniame literatūros diskurse“, Respectus Philologicus, 25(30), p. 172-184. doi: 10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.13.

Santrauka

Šiuo darbu siekiama papildyti literatūrologinius tyrimus, susijusius su moksline fantastika. Aptariama pasaulinės mokslinės fantastikos kilmės istorija, apžvelgiami istoriniams periodams būdingiausi bruožai, lietuvių mokslinės fantastikos knygos, nurodomi jų pagrindiniai bruožai, tematika. Kultūriniame kontekste mokslinė fantastika labai dažnai apibrėžiama kaip beletri­stikos rūšis, kuri laikoma grožinės literatūros dalimi. Retai atsižvelgiama į plačią mokslinės fantastikos kilmės istoriją, variacijas, mokslinės fantastikos pradininkus ir iki šiol vertinamus jų kūrinius. Dažnai mokslinė fantastika kritikuojama remiantis išankstine nuomone laikant šią literatūros rūšį „nerimta“. Straipsnyje aptariamos tokio požiūrio priežastys. Lietuvoje šis žanras vis dar siejamas tik su populiariąja literatūra, o raiška neprilygsta užsienio rašytojų kūriniams. Pagrindiniai klasikiniai pasaulinės mokslinės fantastikos motyvai, aptinkami lietuvių mokslinės fantastikos kūriniuose, yra nežemiškos civilizacijos atstovai ir kontaktas su jais, mokslininkai ir išradėjai, karinių struktūrų atstovai, kosminės kelionės. Lietuvių mokslinės fantastikos rašytojai seka pasaulinės fantastikos tradicija, pasitelkdami klasikinius motyvus, bet vis dar pastebima originalių, individualių temų, motyvų ir apraiškų stoka.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.