Społeczny i empiryczny charakter transcendentalnego antropocentryzmu Immanuela Kanta: istota i lokalizacja tzw. „natury ludzkiej”
Straipsniai
Oleg Leszczak
Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Publikuota 2014-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.14
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kantas
filosofinis diskursas
antropocentrizmas
transcendentalizmas
empirizmas
sociologizmas
žmonija
žmogaus prigimtis

Kaip cituoti

Leszczak O. (2014) „Społeczny i empiryczny charakter transcendentalnego antropocentryzmu Immanuela Kanta: istota i lokalizacja tzw. „natury ludzkiej”“, Respectus Philologicus, 25(30), p. 185-199. doi: 10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.14.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas ontologinis žmo­nijos esmės požiūris (vadinamoji žmogaus pri­gimtis). Tai konceptuali Imanuelio Kanto tekstų diskurso analizė. Remiantis funkcine-pragmatine metodologija, Kanto filosofiniam diskursui anali­zuoti pasitelkta pragmatinė konceptualios analizės metakalba ir žmogaus, kaip asmenybės, individo, veikėjo ir žmonijos bruožų turėtojo, idėja. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje prista­tomi žmogaus asmenybės struktūravimo principai fundamentalūs metodologiniai žmonijos esmės klausimai. Antroje dalyje formaliuoju ir siste­minės lokalizacijos aspektais analizuojama Kanto žmogaus prigimties“ sąvoka, svarstomi socialinės pragmatikos klausimai ir „žmogaus prigimties“ empirinė motyvacija, kylanti iš I. Kanto tekstų diskurso analizės. Straipsnio autorius mėgina įrodyti, kad Kantas buvo vienas pirmųjų filosofų, žmonijos ypatumus įžvelgęs žmogaus asmenybės socia­liniuose santykiuose ir pateikęs juos ne kauza­liniu-deterministiniu pavidalu (kaip dvasinė substancija, perduodama iš kartos į kartą), ne esencialistiniu (kaip nesenstanti transcendentinė esmė), o funkciniu socialinės patirties pavidalu konkrečiam žmogui (pragmatiškas-teleologinis ir transcendentinis-aposteriori aspektai).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.