Comparative Analysis of the Reproduction of Style in Ukrainian, Russian, and Polish Translations of “Tom Sawyer” and “Huckleberry Finn”
Straipsniai
Maryna Aloshyna
Kyiv Boris Hrinchenko University, Ukraine
Publikuota 2014-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.15
PDF

Reikšminiai žodžiai

stilius
istorija
atkūrimas
vertimas
literatūros norma
tonacija
sutrumpinimas
domestikacija
frazeologija

Kaip cituoti

Aloshyna M. (2014) „Comparative Analysis of the Reproduction of Style in Ukrainian, Russian, and Polish Translations of “Tom Sawyer” and “Huckleberry Finn”“, Respectus Philologicus, 25(30), p. 200-210. doi: 10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.15.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos vertimo stiliaus problemos. Remiantis Marko Tveno romanų Tomo Sojerio nuotykiai ir Heklberio Fino nuotykiai vertimais į ukrainiečių kalbą, nagrinėjami "prijauki­nimo" pavyzdžiai vertime. XX amžiaus pirmajame dešimtmetyje Marko Tveno romanus pirmosios išvertė Marija Zagirnya ir Nastia Hrinchenko, gar­saus rašytojo, mokslininko ir visuomenės veikėjo Boriso Hrinchenko žmona ir dukra. Jų darbą pa­veikė to meto aplinkybės (iki 1905 metų vertimus į ukrainiečių kalbą draudė Rusijos imperija, nebuvo jokios oficialios ukrainiečių kalbos kodifikavimo institucijos ir t.t.). Lyginamajai analizei buvo pasirinkti vėliausi romanų vertimai į ukrainiečių (V. Mitrofanovas, I. Steshenko), rusų ir lenkų kalbas (K. Chukovsky, N. Daruzes, Y. Bilinskyi, M. Tarnovskyi), atsižvelgus į jų istorinę kilmę. Ištyrus lingvistinius ir stilistinius šių vertimų bruo­žus, paaiškėjo, kad ir M. Zagirney ir N.Grinchenko vertimai pakankamai tiksliai atkuria originalą. Jie pasižymi domestikacijos ir pokalbio stiliaus savybė­mis, tačiau visi svarbūs elementai atkurti tinkamai. Vertimuose justi šnekamoji kalba, kuri būdinga ir originalams. Išanalizuoti naujausi ukrainiečių, rusų ir lenkų vertimai dažniausiai paklūsta literatūrinės kalbos normoms. Juose domestikacijos lygis mažesnis (arba nulinis). Literatūrinės kalbos elementai kai kur kaitaliojasi su šnekamosios, tai nėra labai priimtina. Tačiau, nepaisant to, stilistiškai žymėti elementai vertimuose perteikti pakankamai tiksliai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.