Między naturą a kulturą: analiza strukturalna mitu C. Lévi-Straussa w świetle współczesnej semiotyki
Straipsniai
Tatiana Jankowska
University of Gdansk, Poland
Publikuota 2014-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.16
PDF

Reikšminiai žodžiai

antropologia
archaiczny
kultura
semiotyka
mit

Kaip cituoti

Jankowska T. (2014) „Między naturą a kulturą: analiza strukturalna mitu C. Lévi-Straussa w świetle współczesnej semiotyki“, Respectus Philologicus, 25(30), p. 211-217. doi: 10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.16.

Santrauka

Przedmiotem artykułu jest ukazanie wpływu badań C. Lévi-Straussa z zakresu antropologii kulturowej na założenia i pojęcia semiotyki. Semiotyczne badania empiryczne nad systemami znaków funkcjonujących w archaicznych kulturach ludzkich prowadzone są na gruncie analiz strukturalnych i dotyczą m.in. różnych kultur i społeczeństw zróżnicowanych w czasie i przestrzeni. Dlatego zarówno więziotwórcza rola mitu w życiu społecznym, jak i jego integracyjne funkcje w organizowaniu świadomości jednostki mają zasadniczy wpływ modelujący na systemy semiotyczne. Według poglądów Lévi-Straussa istnieje pewna regularność zachowań stanowiąca mechanizm komunikacji symbolicznej człowieka, która jest rozwinięciem wypracowanych pierwotnie przez lingwistykę strukturalną i semiologię – teorii znaków. Teorie Lévi-Straussa polegają na odkrywaniu zbiorowej nieświadomości umysłu ludzkiego, poświęcone są nieuświadomionej naturze zjawisk kulturowych i skierowane na poszukiwanie uniwersalnych zasad myślenia, właściwych dla wszystkich umysłów ludzkich. Przedmiotem semiotyki jest zbiór systemów znakowych różnych kultur. Wszelki tekst kultury stanowi realizację określonego modelu świata, który odczytujemy zwykle za pomocą wielu kodów. System znaków mitu wiąże się z kosmologiczną koncepcją bytu, zachowującą cechy mityczno-poetyckiego poglądu na świat.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.