Priešo įvaizdžio formavimas Lietuvos žiniasklaidos priemonėse: lenkų klausimas
Skaudūs klausimai
Viktorija Makarova
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2013-10-25
PDF

Reikšminiai žodžiai

priešas
įvaizdis
lenkai
lietuviai
polonizacija
lietuvybė
politikos instrumentas
žiniasklaida Enemy
Image
Poles
Lithuanians
Polonization
Lithuanian Identity
Political Instrument
Media

Kaip cituoti

Makarova, V. (tran.) (2013) “Priešo įvaizdžio formavimas Lietuvos žiniasklaidos priemonėse: lenkų klausimas”, Respectus Philologicus, 24(29), pp. 213–221. doi:10.15388/RESPECTUS.2013.24.29.18.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas priešpriešos tarp lenkiškumo ir lietuviškumo Lietuvos žiniasklaidos priemonėse pateikimas. Daroma prielaida, kad Lietuvoje vyksta informacinis karas prieš lenkų tautinę mažumą ir kad šio karo subjektai savo tikslą pasiekia, t. y. visuomenės sąmonėje lenkiškumas yra siejamas su negatyviais dalykais, o lenkai suvokiami kaip priešai. Straipsnyje taip pat aiškinamasi, kokiomis priemonėmis Lietuvoje formuojama negatyvi nuomonė apie lenkų tautą. Tyrimo išvados grindžiamos 2012–2013 metais publikuotų keturių straipsnių ir virš 40-ties antraščių analize. Ji atskleidė, kad Lietuvos žiniasklaidos priemonių redaktoriai reguliariai pateikia naujienas apie įvykius Lenkijoje ir / arba lenkus parinkdami informaciją, kompromituojančią šalį ir jos gyventojus. Taip pat galima teigti, kad Lietuvos žiniasklaidos priemonėse skaitytojams nuolat teigiama mintis, kad lenkų tautos atstovams būdingas nacionalizmas. Žiniasklaidoje dažnai kalbama apieLietuvoje lenkų keliamą grėsmę lietuviams. Šį fenomeną paaiškina Kopenhagos mokyklos sugrėsminimo teorija: techninio pobūdžio problema įgauna grėsmės egzistencijai statusą. Tekstai dažnai konstruojami  antitezės lenkai – Lietuva pagrindu, pirmajam elementui priskiriant vien neigiamus, o antrajam – vien teigiamus bruožus. Taip pat atkreiptinas dėmesys į iškraipytą žodžio „diskriminacija“ vartojimą: jis Lietuvos žiniasklaidos priemonėse vartojamas kalbant apie stipresnį konflikto dalyvį.

PDF