Effects of Captioned TV Shows on Language Learners Motivation and Perception
Straipsniai
Suleyman Basaran
Dicle University, Turkey
Eyup Dilber
Dicle University, Turkey
Publikuota 2013-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2013.23.28.7
PDF

Reikšminiai žodžiai

filmų subtitravimas
reikšmės svarstymas
motyvacija
modifikuotos sąnaudos
anglų kaip antroji užsienio kalba
emocinis filtras

Kaip cituoti

Basaran S. ir Dilber E. (2013) „Effects of Captioned TV Shows on Language Learners Motivation and Perception“, Respectus Philologicus, 23(28), p. 83-96. doi: 10.15388/RESPECTUS.2013.23.28.7.

Santrauka

Straipsnyje tiriama galima subtitruotų angliškų filmų įtaka kalbos mokymosi motyvacijai ir subtitrų, kaip kalbos mokymo priemonės, suvokimas. Subtitruoti filmai iš dalies tenkina bendravimo su gimtakalbiais poreikį, nes filmais galima de­monstruoti tokias situacijas ir diskursus, kurie yra labai panašūs į tikroviškus. Be to, tai galėtų būti ir reikšminga paskata mokytis kalbos. Pirmiausia studijoje aiškinamasi, kaip subtitruotų angliškų filmų žiūrėjimas veikia turkų, kurie mokosi anglų kalbos, motyvaciją. Tiriama ir tai, ar subtitruotus anglų kalbos filmus dalyviai suvokia kaip kalbos mokymosi priemonę. Taikyti kokybiniai tyrimo metodai. Buvo pasitelkti tokie duomenų rinkimo įrankiai: pusiau struktūruotas interviu, pamokų video įrašai, atvirų klausimų klausimynas. Dary­tina išvada, kad filmo „supratimas“ – itin svarbus motyvas mokytis užsienio kalbos. Subtitravimas padėjo sutelkti dėmesį į akustiką ir vizualizaciją, suteikė papildomos informacijos. Be to, subtitruoti filmai leido besimokantiesiems lengviau įsiminti anksčiau sužinotas gramatikos taisykles. Pastebėta, kad šie veiksniai žmonėms, kurie mokosi anglų kal­bos, padėjo įveikti emocinį filtrą ir skatino labiau pasitikėti savimi bendraujant žodžiu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.