Lūžio žmogaus problema Vytauto Martinkaus romane „Simonija“: literatūros etikos aspektas
Jaunųjų mokslininkų tyrimai
Kristina Tutlytė
Vytautas Magnus University, Lithuania
Publikuota 2020-04-20
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.49
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

lūžio literatūra
literatūros etika
sovietmečio refleksija turning-point literature
Literary Ethics
reflection of Soviet period

Kaip cituoti

Tutlytė, K. (tran.) (2020) “Lūžio žmogaus problema Vytauto Martinkaus romane „Simonija“: literatūros etikos aspektas”, Respectus Philologicus, (37 (42), pp. 183–194. doi:10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.49.

Santrauka

Straipsnyje, pasitelkus literatūros etikos teoriją, analizuojamas lūžio žmogaus paveikslas Vytauto Martinkaus romane Simonija. Romanas atitinka lūžio literatūros bruožus, išskiriamus Violetos Katinienės disertacijoje: teminiame lygmenyje akcentuojamas istorinis (politinis) lūžis ir jo suponuoti vidiniai konfliktai; mintimis, sapnais, prisiminimais persikeliama į totalitarizmo laikotarpį; iškeliamas kontrastas tarp „homo sovieticus“ ir laisvo pasaulio asmenų. Etinių romano konfliktų analizė atskleidžia, kad rašymo situacija pateikiama kaip būdas reflektuoti, įprasminti ir permąstyti tarybmečio patirtis; dehumanizuojanti, skaudi sovietmečio patirtis lūžio žmogaus neapleidžia net laisvės laikotarpiu ir verčia gręžtis atgal į praeitį – fizinis buvimas atkurtos nepriklausomybės pasaulyje neišlaisvina nuo vidinės stagnacijos. Šią, atrodo, esminę lūžio žmogaus būseną apibendrina ir taikliai įvardija Vytauto Martinkaus vartojama „snoumenizmo“ sąvoka. Analizuojant šį romaną, kuriame lūžio žmogaus refleksija yra viena svarbiausių temų, ryškėja, kad literatūros etikos teorija yra itin parankus instrumentas bandant kalbėti apie tokio pobūdžio ir tematikos tekstus.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>