Henriko Nagio gyvenimo ir kūrybos sampynos „Dienoraštyje“
Literatūros naratyvai ir kontekstai
Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publikuota 2022-04-15
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2022.41.46.116
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

egodokumentika
biografinis lygmuo
dienoraštis
išeiviai rašytojai
Henrikas Nagys

Kaip cituoti

Babonaitė-Paplauskienė V. (2022) „Henriko Nagio gyvenimo ir kūrybos sampynos ,Dienoraštyje‘“, Respectus Philologicus, (41 (46), p. 155-166. doi: 10.15388/RESPECTUS.2022.41.46.116.

Santrauka

Straipsnyje aptariamas išeivijos poeto, vertėjo, literatūros kritiko, žemininko-lankininko humanitarinių mokslų daktaro Henriko Nagio (1920–1996) vienas iš egodokumentinio paveldo objektų – „Dienoraštis“ (1944–1946), saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Jame užfiksuotas vienerių pokario metų, tapusių lemiamu lūžiu jo kartai, laikotarpis. Taikant archyvinės medžiagos analizės, aprašomąjį ir interpretacinį metodus, atskleidžiami rašytojo sąmonėje besiformuojantys filosofiniai, egzistenciniai ir asmeniniai aspektai, veriasi istorinis, socialinis, kultūrinis kontekstas, išryškėja vertybiniai kartos kriterijai. Per tekstus aiškėja Henriko Nagio asmenybės tapsmo scenarijus. Dienoraščio tekstas moksliniame diskurse praskleidžiamas pirmą kartą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.