Kultūrinių realijų pavadinimų vertimas dubliažui: analizės modelis
Vertimo teorija ir praktika
Danguolė Satkauskaitė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0001-9042-4373
Jurgita Astrauskienė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-1175-6631
Publikuota 2022-04-15
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2022.41.46.119
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

audiovizualinis vertimas
dubliavimas
animacija
kultūrinės realijos

Kaip cituoti

Satkauskaitė D. ir Astrauskienė J. (2022) „Kultūrinių realijų pavadinimų vertimas dubliažui: analizės modelis“, Respectus Philologicus, (41 (46), p. 193-206. doi: 10.15388/RESPECTUS.2022.41.46.119.

Santrauka

Kultūrinių realijų pavadinimai sulaukia nemenko mokslininkų dėmesio, nes laikomi vienu sudėtingiausių vertėjams kylančių iššūkių. Nepaisant to, daugumoje darbų tiriamas kultūrinių realijų pavadinimų perteikimas kitakalbei auditorijai rašytiniuose tekstuose, o negausiuose audiovizualiniam diskursui skirtuose darbuose menkai atsižvelgiama į papildomus polisemiotinio teksto ribojimus. Vienas sudėtingiausių audiovizualinio vertimo būdų – dubliavimas dėl jam taikomos sinchronizacijos. Straipsnyje pateikiamas kultūrinių realijų pavadinimų vertimo modelis, skirtas būtent dubliuotiems kūriniams analizuoti. Taip pat aptariamas kultūrinių realijų koncepto kompleksiškumas, analizuojamos ir sisteminamos skirtingos kultūrinių realijų pavadinimų kategorizacijos, kultūrinių realijų pavadinimų vertimo taksonomijos. Darbe nagrinėjama dubliavimo kaip audiovizualinio vertimo būdo specifika, sinchronijos tipologija ir jų keliami iššūkiai kultūrinių realijų pavadinimų vertimui.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.