T. 30 Nr. 35 (2016): Respectus Philologicus

T. 30 Nr. 35 (2016)

Respectus Philologicus
Publikuota 2016-10-25

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
1-8
PDF

Literatūros naratyvai ir kontekstai

Olena Mashchenko
Gish Jen: Loosening the Canyon of the Canon
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
9-14
PDF
Kristina Stankevičiūtė
Don Juan: the Discourse of Seduction as an Exercise of Power
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110
15-23
PDF
Anna Dashchenko
«Рассуждения о цы» («詞論») Ли Цинчжао
Santraukos peržiūros 514 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153
35-44
PDF
45-54
PDF

Lingvistikos tyrimai

Donna E. West
Pretense as Creative Hallucination
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
63-73
PDF
Ewa Sikora
Językowo­kulturowa motywacja mazowieckich chrematonimów funeralnych
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104
74-83
PDF
Marek Ruszkowski
Oboczność typu ‘ambasadorzy // ambasadorowie’ we współczesnej polszczyźni
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
84-92
PDF
Iwona Kącka-Stanik
Wpływ metody gramatyczno­tłumaczeniowej i bezpośredniej na nauczanie dzieci języka angielskiego
Santraukos peržiūros 1686 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 853
102-110
PDF

Vertimo teorija ir praktika

Robertas Kudirka | Saulė Juzelėnienė | Laima Lazauskaitė
Filmų pavadinimų vertimas: vertimo būdai ir problematika
Santraukos peržiūros 1060 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 705
111-120
PDF
Tatyana Solomonik-Pankrashova | Viktorija Lobinaitė
Adaptation of the Epic Legend of Siegfried: from Archetypal Hero Myth to Film
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136
121-130
PDF

Kita

Joanna Sadowska
The Socialist Youth Union (1957–1976) – Polish Counterpart of Komsomol
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
147-156
PDF

Reklamos diskurso paveikumo klausimai

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė | Raminta Stravinskaitė
Vyriškumo reprezentacija tarpukario Lietuvos spaudos reklamoje
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
131-146
PDF

Mokslinio gyvenimo kronika

Jurgita Astrauskienė
Idėjų sklaida mokslinėje konferencijoje „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė 2016“
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
160-162
PDF

Knygų recenzijos

Marzena Marczewska
The Mystery of Indo­European Languages – a Few Remarks on the Book by Oleg Poljakov
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
163-166
PDF

Pabaigos puslapiai

Anonsai
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
167
PDF