Nr. 36(41) (2019): Respectus Philologicus

Nr. 36(41) (2019)

Respectus Philologicus
Publikuota 2019-10-17

Pradžios puslapiai

Gabija Bankauskaitė
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
1-10
PDF

Lingvistikos tyrimai

Olga Karpova
Modern English Dictionaries. A Foreign User’s View
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Živilė Nemickienė
Means of Expression of Epistemic Modality in Russian Political Discourse
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Agnieszka Rosińska-Mamej | Dorota Połowniak-Wawrzonek
„Lubmy swoje”, czyli o skrzydlatych słowach wywodzących się z piosenek
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Ilona Mickienė | Rita Baranauskienė
Pietų Aukštaitijos regiono toponimai, kilę iš asmenų pavadinimų
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21

Literatūros naratyvai ir kontekstai

Ivanna Devdiuk
Urban Existence in the Interwar English Literature
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Hanna Dashchenko
Emotions and Images in Li Qingzhao’s Ci Poetry: Quantitative Analysis
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
Aurelija Mykolaitytė
Kultūrinės tapatybės refleksija vėlyvuosiuose Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščio fragmentuose (2009–2012) ir Juliano Barneso esė knygoje „Gyvenimo lygmenys“
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Gabija Bankauskaitė | Domantė Vaišvylaitė
Tėvynės vaizdinys Antano Vaičiulaičio laiškuose
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Giedrius Židonis
Lietuvio ir žemaičio įvaizdis XIX a. pabaigos Varšuvos kultūrinėje spaudoje. Dvarelio savininko Nikodemo Erazmo Iwanowskio (ne)stereotipiškumo atvejis
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14

Vertimo teorija ir praktika

Adriana Şerban
Thinking Through Translation with Theodoros Angelopoulos: Journeys, Border Crossings, Liminality
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
136–145
PDF HTML

Nuomonė

Byelongo Elisee Isheloke
Esperanto as an Auxiliary Language and a Possible Solution to the BRICS Language Dilemma: A Case Study
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
146–157
PDF HTML

Knygų recenzijos

Hans-Harry Drößiger
The Diversity of Body and Translation: Just a Matter of Perspective
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
158–170
PDF HTML

Mokslinio gyvenimo kronika

Danguolė Satkauskaitė | Saulutė Juzelėnienė | Rita Baranauskienė
Charlesio Forceville’io paskaitų ciklas „Lingvistiniai multimodalumo iššūkiai“
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
171–176
PDF HTML
Eglė Keturakienė | Ilona Mickienė
VU Kauno fakulteto mokslininkai V tarptautiniame lituanistų kongrese
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
177–180
PDF HTML
Gabija Bankauskaitė
Kauno – Laikinosios sostinės – šimtmečiui skirta unikali edukacinė paroda
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
181–183
PDF HTML

Pabaigos puslapiai

Gabija Bankauskaitė
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
186-196
PDF