Nr. 36(41) (2019): Respectus Philologicus

Nr. 36(41) (2019)

Respectus Philologicus
Publikuota 2019-10-17

Pradžios puslapiai

Gabija Bankauskaitė
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
1-10
PDF

Lingvistikos tyrimai

Olga Karpova
Modern English Dictionaries. A Foreign User’s View
Santraukos peržiūros 820 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Živilė Nemickienė
Means of Expression of Epistemic Modality in Russian Political Discourse
Santraukos peržiūros 1069 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Agnieszka Rosińska-Mamej | Dorota Połowniak-Wawrzonek
„Lubmy swoje”, czyli o skrzydlatych słowach wywodzących się z piosenek
Santraukos peržiūros 861 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 133 | Straipsnio (HTML) peržiūros 70
Ilona Mickienė | Rita Baranauskienė
Pietų Aukštaitijos regiono toponimai, kilę iš asmenų pavadinimų
Santraukos peržiūros 1144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173 | Straipsnio (HTML) peržiūros 58

Literatūros naratyvai ir kontekstai

Ivanna Devdiuk
Urban Existence in the Interwar English Literature
Santraukos peržiūros 1610 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Hanna Dashchenko
Emotions and Images in Li Qingzhao’s Ci Poetry: Quantitative Analysis
Santraukos peržiūros 849 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 183 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Aurelija Mykolaitytė
Kultūrinės tapatybės refleksija vėlyvuosiuose Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščio fragmentuose (2009–2012) ir Juliano Barneso esė knygoje „Gyvenimo lygmenys“
Santraukos peržiūros 895 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 163 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Gabija Bankauskaitė | Domantė Vaišvylaitė
Tėvynės vaizdinys Antano Vaičiulaičio laiškuose
Santraukos peržiūros 878 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114 | Straipsnio (HTML) peržiūros 75
Giedrius Židonis
Lietuvio ir žemaičio įvaizdis XIX a. pabaigos Varšuvos kultūrinėje spaudoje. Dvarelio savininko Nikodemo Erazmo Iwanowskio (ne)stereotipiškumo atvejis
Santraukos peržiūros 1007 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 104 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34

Vertimo teorija ir praktika

Adriana Şerban
Thinking Through Translation with Theodoros Angelopoulos: Journeys, Border Crossings, Liminality
Santraukos peržiūros 1054 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
136–145
PDF HTML

Nuomonė

Byelongo Elisee Isheloke
Esperanto as an Auxiliary Language and a Possible Solution to the BRICS Language Dilemma: A Case Study
Santraukos peržiūros 835 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 193 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
146–157
PDF HTML

Knygų recenzijos

Hans-Harry Drößiger
The Diversity of Body and Translation: Just a Matter of Perspective
Santraukos peržiūros 1431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45
158–170
PDF HTML

Mokslinio gyvenimo kronika

Danguolė Satkauskaitė | Saulutė Juzelėnienė | Rita Baranauskienė
Charlesio Forceville’io paskaitų ciklas „Lingvistiniai multimodalumo iššūkiai“
Santraukos peržiūros 1092 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43
171–176
PDF HTML
Eglė Keturakienė | Ilona Mickienė
VU Kauno fakulteto mokslininkai V tarptautiniame lituanistų kongrese
Santraukos peržiūros 985 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
177–180
PDF HTML
Gabija Bankauskaitė
Kauno – Laikinosios sostinės – šimtmečiui skirta unikali edukacinė paroda
Santraukos peržiūros 1093 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
181–183
PDF HTML

Pabaigos puslapiai

Gabija Bankauskaitė
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 312 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
186-196
PDF