T 29 Nr. 34 (2016): Respectus Philologicus

T 29 Nr. 34 (2016)

Respectus Philologicus
Publikuota 2016-04-25

Pradžios puslapiai

Gabija Bankauskaitė
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
1-8
PDF

Straipsniai

Marek Ruszkowski
Fundamentalizm językowy
Santraukos peržiūros 471 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
9-17
PDF
Ina Pukelytė
Tarp dramos ir postdramos
Santraukos peržiūros 376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173
18-24
PDF
Eglė Gabrėnaitė
Politinio komentaro retorika: žanro transformacijos
Santraukos peržiūros 511 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
25-32
PDF
Sylwia Konarska-Zimnicka
Socjologia a warsztat naukowy historyka. Przykład etnometodologii
Santraukos peržiūros 371 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
33-45
PDF
Skirmantė Biržietienė
Antikinė „lengvoji poezija“: epigramos ypatumai
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 140
57-64
PDF
Ewa Anna Anna Piasta
Motywy religijne w powieści „Gody magdeburskie” Gertrudy von Le Fort
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110
65-74
PDF
Oleksandr Kapranov
Conceptual Metaphors in British Foreign Secretary’s Twitter Discourse Involving Ukraine
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189
75-86
PDF
Tatiana Bobkova
Классификация коллокаций: основные подходы и критерии
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 152
87-98
PDF
Martyna Król
Homonimia wśród nominatów dotyczących czasu i przestrzeni: polsko­rosyjskie studium kontrastywne
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
99-106
PDF
Elżbieta Michow
Polskie i bułgarskie frazeologizmy somatyczne motywowane przez nazwy części ciała służących do mówienia
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
121-129
PDF
Olga V. V. Domnich
Etymologic Features and Peculiarities of the Process of Indigenous Vocabulary Borrowing in American English
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
130-138
PDF
Erika Merkytė-Švarcienė
Tarmių mentalinio žemėlapio (ne)tikslumo veiksniai: tarmės vartojimas vs. nevartojimas
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 122
139-154
PDF
Ilona Mickienė | Rita Baranauskienė
Veliuonos apylinkių pravardžių semantikos ypatumai: pirminės pravardės
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
155-176
PDF
Lina Bikelienė
Evaluative Language in Lithuanian Students’ English Writing. A Study of ‘Important’ and ‘Interesting’
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
177-187
PDF

Mokslinio gyvenimo kronika

Gabija Bankauskaitė
Žanras: kanonas ar transformacija?
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
188-190
PDF
Jurgita Astrauskienė | Danguolė Satkauskaitė
Tarp eilučių: kalbos ir medijų sankirta
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123
191-193
PDF

Knygų recenzijos

Алла Диомидова
Просто о сложном: новое пособие по фонетике русского языка
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
194-195
PDF
Aleksandras Krasnovas
Apie lenkų tremtinius Sibire – išsamiai ir objektyviai
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
196-198
PDF

Pabaigos puslapiai

Gabija Bankauskaitė
Anonsai
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
199
PDF