T. 29 Nr. 34 (2016): Respectus Philologicus

T. 29 Nr. 34 (2016)

Respectus Philologicus
Publikuota 2016-04-25

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 72 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
1-8
PDF

Straipsniai

Marek Ruszkowski
Fundamentalizm językowy
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
9-17
PDF
Ina Pukelytė
Tarp dramos ir postdramos
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
18-24
PDF
Eglė Gabrėnaitė
Politinio komentaro retorika: žanro transformacijos
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
25-32
PDF
Sylwia Konarska-Zimnicka
Socjologia a warsztat naukowy historyka. Przykład etnometodologii
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
33-45
PDF
Skirmantė Biržietienė
Antikinė „lengvoji poezija“: epigramos ypatumai
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
57-64
PDF
Ewa Anna Piasta
Motywy religijne w powieści „Gody magdeburskie” Gertrudy von Le Fort
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
65-74
PDF
Oleksandr Kapranov
Conceptual Metaphors in British Foreign Secretary’s Twitter Discourse Involving Ukraine
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
75-86
PDF
Tatiana Bobkova
Классификация коллокаций: основные подходы и критерии
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
87-98
PDF
Martyna Król
Homonimia wśród nominatów dotyczących czasu i przestrzeni: polsko­rosyjskie studium kontrastywne
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
99-106
PDF
Elżbieta Michow
Polskie i bułgarskie frazeologizmy somatyczne motywowane przez nazwy części ciała służących do mówienia
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
121-129
PDF
Olga V. Domnich
Etymologic Features and Peculiarities of the Process of Indigenous Vocabulary Borrowing in American English
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
130-138
PDF
Erika Merkytė-Švarcienė
Tarmių mentalinio žemėlapio (ne)tikslumo veiksniai: tarmės vartojimas vs. nevartojimas
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
139-154
PDF
Ilona Mickienė | Rita Baranauskienė
Veliuonos apylinkių pravardžių semantikos ypatumai: pirminės pravardės
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137
155-176
PDF
Lina Bikelienė
Evaluative Language in Lithuanian Students’ English Writing. A Study of ‘Important’ and ‘Interesting’
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
177-187
PDF

Mokslinio gyvenimo kronika

Gabija Bankauskaitė
Žanras: kanonas ar transformacija?
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
188-190
PDF
Jurgita Astrauskienė | Danguolė Satkauskaitė
Tarp eilučių: kalbos ir medijų sankirta
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
191-193
PDF

Knygų recenzijos

Алла Диомидова
Просто о сложном: новое пособие по фонетике русского языка
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60
194-195
PDF
Aleksandras Krasnovas
Apie lenkų tremtinius Sibire – išsamiai ir objektyviai
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
196-198
PDF

Pabaigos puslapiai

Anonsai
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
199
PDF