Appropriation of Symbol as Disclosure of the World of the Play in Tennessee Williams’s “The Glass Menagerie”
Straipsniai
Jurgita Astrauskienė
Vilnius University, Lithuania
Indrė Šležaitė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2013-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2013.23.28.6
PDF

Reikšminiai žodžiai

simbolis
hermeneutika
apropriacija
teksto pasaulis
religija
mitas

Kaip cituoti

Astrauskienė J. ir Šležaitė I. (2013) „Appropriation of Symbol as Disclosure of the World of the Play in Tennessee Williams’s “The Glass Menagerie”“, Respectus Philologicus, 23(28), p. 67-82. doi: 10.15388/RESPECTUS.2013.23.28.6.

Santrauka

Straipsnyje, remiantis Paulio Ricoeuro hermeneu­tikos principais, analizuojamas simbolis kaip tam tikras raktas, atveriantis Tennessee’io Williamso pjesės Stiklinis žvėrynas (1945) pasaulį. Apžvel­giamos įvairios simbolio koncepcijos, svarstoma religijos įtaka rašytojo gyvenimui ir kūrybai. Dau­giausia dėmesio skiriama krikščioniškųjų simbolių analizei, kuri leidžia atskleisti savitą sakralių bei profaniškų kontekstų sąveiką. Išanalizavus kūrinį, darytina išvada, kad autorius, pasitelkdamas krikš­čioniškus simbolius, remiasi Šventuoju Raštu kaip žanrine atmintimi ir stilizuoja biblinį pasaulėvaizdį. Varijuodamas skirtingus religinius motyvus, jis kuria religinę ir meninę personažų viziją. Bibliniai vaizdiniai motyvuoja ir formuluoja pjesės naratyvo struktūrą. Biblinės prasmės akcentai atsiskleidžia rožės simboliu, kurį galima interpretuoti kaip Mergelės Marijos simbolį, o vienaragis sietinas su liturgine Apreiškimo švente.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.