Antonimia, czyli antagonistyczność w języku (na przykładzie uczuć miłości i nienawiści)
Jaunųjų mokslininkų tyrimai
Magdalena Ambra Wójcik
Jan Kochanowski University in Kielce
https://orcid.org/0000-0002-9094-435X
Publikuota 2023-04-17
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2023.43.48.116
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

antonimia
pragmatyka
dyskurs biblijny
miłość
nienawiść antonyms
pragmatics
the Biblical discours
hate
love

Kaip cituoti

Wójcik, M.A. (tran.) (2023) “Antonimia, czyli antagonistyczność w języku (na przykładzie uczuć miłości i nienawiści)”, Respectus Philologicus, (43 (48), pp. 152–164. doi:10.15388/RESPECTUS.2023.43.48.116.

Santrauka

Celem artykułu stało się ukazanie opozycyjności leksemów miłość i nienawiść oraz kochać i nienawidzić poprzez poddanie ich analizie pragmatyczno-dyskursywnej (ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu biblijnego). Stwierdzono, że pod względem semantycznym miłość nienawiść to opozycyjne wobec siebie, długotrwałe uczucia o silnym ładunku emocjonalnym. Wypowiedzi zawierające komponenty nienawiśćnienawidzić w różnych formach mają wydźwięk jednoznacznie negatywny, podczas gdy użycie wyrazów miłośćkochać w większości wypadków sprawia, że komunikat jest nacechowany dodatnio. Antagonistyczność wymienionych jednostek językowych szczególnie widoczna jest w dyskursie biblijnym, co uwarunkowane jest dydaktyczno-moralizatorskim charakterem tekstu.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>