Dėl studentų tiriamųjų darbų ir jų pagrindu parengtų mokslinių straipsnių
Slauga. Mokslas ir praktika

Studentų tiriamieji darbai, atliekami kaip studijų proceso dalis, nepatenka į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo reguliavimo sritį, todėl jiems taikomi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo reikalavimai. Su Lietuvos bioetikos nuomone šiuo klausimu galima susipažinti čia.