Ambulatorinės slaugos paslaugų teikimo aktualijos
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr. 11 (287)
Sklaida
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
Publikuota 2020-11-24
PDF

Reikšminiai žodžiai

slauga
patikrinimas

Kaip cituoti

informacija V. akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie S. apsaugos ministerijos (2020) „Ambulatorinės slaugos paslaugų teikimo aktualijos“, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(11 (287), p. 19-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21187 (žiūrėta: 4gruodžio2022).

Santrauka

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena, kad kiekviena licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga yra reglamentuota bendruosiuose ir specialiuosiuose paslaugų teikimo reikalavimuose. Įstaiga, teikdama paslaugas, privalo turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, kurioje nurodytos licencijuojamos ir teikiamos paslaugos. Pastaruoju metu kyla klausimų dėl licencijuojamos bendrosios praktikos slaugos paslaugos ir ambulatorinės slaugos paslaugos namuose reikalavimų, jų taikymo ypatumų ir skirtumų.

PDF