Slaugytojo profesijos tėvų perdegimo raiška COVID-19 pandemijos laikotarpiu
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 T. 2. Nr.1 (289)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Deimantė Valasavičienė
Klaipėdos universitetas, Karoliniškių poliklinika
Artūras Razbadauskas
Klaipėdos universitetas
Aelita Skarbalienė
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2021-01-27
https://doi.org/10.47458/Slauga.2021.2.1
PDF

Reikšminiai žodžiai

slauga
tėvystė
perdegimas
pandemija

Kaip cituoti

Valasavičienė D., Razbadauskas A. ir Skarbalienė A. (2021) „Slaugytojo profesijos tėvų perdegimo raiška COVID-19 pandemijos laikotarpiu“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(1 (289), p. 1-6. doi: 10.47458/Slauga.2021.2.1.

Santrauka

Tėvystė yra sudėtinga ir įtempta veikla. Ilgalaikis didžiulis tėvų stresas gali sukelti tėvų perdegimą. Tėvų perdegimas vystosi, kai tėvų išteklių (emocinių, kognityvinių, psichologinių, finansinių ir kt.) nepakanka esamiems ir kylantiems poreikiams patenkinti. COVID-19 pandemija sukėlė didelį stresą ir nerimą daugeliui tėvų visame pasaulyje. Medikams pandemijos laikotarpis yra ypač sudėtingas dėl padidėjusio streso darbo vietoje. Nuolatinė įtampa darbo vietoje bei namuose gali sąlygoti stiprius psichologinius susirgimus. Tyrimo tikslas – ištirti slaugytojais dirbančių tėvų perdegimą COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Atliktas kiekybinis tyrimas anketavimo būdu, jo dalyviai – slaugytojai (n = 200), auginantys ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Slaugytojai, auginantys ikimokyklinio ir (arba) mokyklinio amžiaus vaikus, patiria gana nestiprų perdegimą tėvystės veikloje, tikėtina, dėl galimybės dirbti darbo vietoje negretinant darbo ir vaikų mokymosi problemų. Didesnį perdegimą lemia jaunesnis tėvų amžius, aukštesnis išsilavinimas, didesnis kartu gyvenančių vaikų skaičius bei laikas, skiriamas padėti vaikams mokytis. Stipresnį perdegimą tėvystės veikloje patiria asmenys, iki karantino besinaudoję auklių ar vaikų užimtumo centrų (būrelių) paslaugomis.

PDF