Biblioterapija: skaitymo rekomendacijos išgyvenantiems atskirtį COVID-19 pandemijos metu
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 7 (295)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Daiva Janavičienė
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Publikuota 2021-07-21
https://doi.org/10.47458/Slauga.2021.2.14
PDF

Reikšminiai žodžiai

pagalba skaitymu
giluminis skaitymas
psichologinė savipagalba

Kaip cituoti

Janavičienė D. (2021) „Biblioterapija: skaitymo rekomendacijos išgyvenantiems atskirtį COVID-19 pandemijos metu“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(7 (295), p. 1-14. doi: 10.47458/Slauga.2021.2.14.

Santrauka

Tyrimo aktualumas grindžiamas daugiau nei metus Lietuvos ir viso pasaulio žmonių patiriamais apribojimais dėl COVID-19 pandemijos. Tyrimo teorinėje dalyje suformuluota biblioterapinių rekomendacijų skaitymui samprata. Tarpdisciplininiu požiūriu apjungiamos psichologijos, visuomenės sveikatos, informacijos ir komunikacijos, literatūrologijos sritys. Giluminiu skaitymu pasinėrę į humanistines vertybes apmąstyti skatinančią literatūrą, patiriantys psichologinių sunkumų asmenys turi galimybę ne tik atitraukti mintis nuo įtemptos kasdienybės. Tapatindamiesi su kūrinių herojais, jie gali geriau suvokti save bei aplinką, rasti naujų būdų problemoms spręsti. Tuo grindžiamas biblioterapijos pritaikomumas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį dėl pandemijos.

Atviros apklausos metodu surinkti duomenys iš 17 ekspertų (dvylika Lietuvos biblioterapijos asociacijos narių ir penki dalyvaujantys biblioterapiniuose projektuose praktikai; 4 tyrimo dalyviai – sveikatos srityje dirbantys psichologai (psichoterapeutai), 6 – švietimo ir 7 kultūros srities darbuotojai). Sudarytas rekomendacinis knygų sąrašas skirtas pasyviosios biblioterapijos taikymui. Sąrašas apima dvi temas: 1) bendrosios biblioterapinės rekomendacijos ir 2) grožinė literatūra medikams, viso 81 knyga, 43 % jų pasiekiamos internetu. Kiekviena pozicija sąraše apima pagrindinius kūrinio identifikacijai reikalingus metaduomenis (AUTORIUS ir antraštė), trumpą ekspertų suformuotą biblioterapinių aspektų pagrindimą ir informaciją apie knygos pasiekiamumą internetu portale ibiblioteka.lt. Biblioterapinės literatūros sąrašu gali pasinaudoti medikai, socialinę veiklą organizuojantys specialistai, tarp jų – socialiniai darbuotojai, vietovės bendruomeninę veiklą organizuojantys asmenys, bibliotekininkai ir visi, kam aktualu teikti pagalbą skaitymu.

PDF