Pacientų, kuriems suformuota stoma, psichologinės problemos priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 9 (297)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Ieva Girdžiūtė
Kauno kolegija
Loreta Bukartienė
Kauno kolegija
Rūta Lukianskytė
Kauno kolegija
Publikuota 2021-09-28
https://doi.org/10.47458/Slauga.2021.2.17
PDF

Reikšminiai žodžiai

stoma
psichologinės problemos
priešoperacinis laikotarpis
pooperacinis laikotarpis

Kaip cituoti

Girdžiūtė I., Bukartienė L. ir Lukianskytė R. (2021) „Pacientų, kuriems suformuota stoma, psichologinės problemos priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais“, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(9 (297), p. 9–15. doi: 10.47458/Slauga.2021.2.17.

Santrauka

Tyrimo tikslas – atskleisti pacientų, kuriems suformuota stoma, psichologines problemas priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais.

Metodai. Mokslinės literatūros analizė ir kiekybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas atliktas siekiant atskleisti pacientų, kuriems suformuota stoma, patiriamas psichologines problemas priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais. Taip pat atskleisti slaugytojų nuomonę apie slaugomų pacientų su stoma patiriamas psichologines problemas priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais. Pacientams ir slaugytojams buvo pateiktos anoniminės anketos. Tyrime dalyvavo vieno iš didžiųjų miestų X ligoninės pacientai, kuriems suformuota stoma (N = 34), ir juos slaugantys slaugytojai (N = 30). Rezultatų analizei naudota aprašomoji statistika.

Rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad dauguma pacientų prieš operaciją jautė baimę, tai pastebėjo ir visi tyrime dalyvavę slaugytojai. Beveik pusė pacientų po operacijos jautė baimę, kad nemokės susitvarkyti su stoma. Tam pritarė beveik visi slaugytojai. Nustatyta, kad pacientai jautė informacijos trūkumą ir psichologinį diskomfortą. Tačiau pacientai nesutiko, kad po operacijos jautėsi vieniši ir nepalaikomi. Taip pat jie teigė, kad po operacijos trūksta teorinių žinių apie stomos slaugą.

PDF