Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje dirbančių slaugos specialistų patiriamo smurto paplitimo sąsajos su fizine ir emocine būsena
Slauga. Mokslas ir praktika
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Giedrė Jezukevičienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija, Slaugos fakultetas
Viktorija Grigaliūnienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija, Slaugos fakultetas
Aurelija Alčauskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija Slaugos fakultetas, Kauno kolegija Medicinos fakultetas Slaugos katedra, Socialinių mokslų kolegija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos Skubiosios medicinos klinika
Publikuota 2022-03-23
https://doi.org/10.47458/Slauga.2022.3.6
PDF

Reikšminiai žodžiai

Slaugos specialistas
patiriamas smurtas
fizinė būsena
emocinė būsena

Kaip cituoti

Jezukevičienė G., Grigaliūnienė V. ir Alčauskienė A. (2022) „Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje dirbančių slaugos specialistų patiriamo smurto paplitimo sąsajos su fizine ir emocine būsena“, Slauga. Mokslas ir praktika, 3(3 (303), p. 1–6. doi: 10.47458/Slauga.2022.3.6.

Santrauka

Tyrimo tikslas – ištirti palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose dirbančių slaugos specialistų patiriamą smurtą ir sąsajas su jų fizine ir emocine būsena. Tyrimui buvo naudojamas vienmomentinis anoniminis standartizuotas klausimynas. Pasirinktas klausimynas smurto darbo vietoje tyrimams įvairių šalių sveikatos priežiūros sektoriuje atlikti. Tyrime dalyvavo 101 palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose dirbantis slaugos specialistas. Atlikus tyrimo duomenų analizę nustatyta, kad daugiau nei trečdalis slaugos specialistų teigia, jog patirtas smurtas darbe turėjo įtakos jų fizinei būsenai. Jie jautė miego ir kraujospūdžio sutrikimus, padažnėjusius galvos skausmus, bendrą nuovargį. Daugiau nei pusė tyrimo dalyvių nurodė, kad patirtas psichologinis smurtas jiems sukėlė vidinę įtampą, nusivylimą savo profesija, baimę, nerimą, savivertės sumažėjimą bei pyktį.

PDF