Slaugos lyderystę skatinantys veiksniai sveikatos priežiūros įstaigose: teorinis aspektas
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2022 T. 3. Nr. 8 (308)
Mokslinis recenzuotas straipsnis
Beatričė Šabanovič
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
Agnė Jakavonytė-Akstinienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
Publikuota 2022-08-29
https://doi.org/10.47458/Slauga.2022.3.20
PDF

Reikšminiai žodžiai

slaugos lyderystė
sveikatos priežiūra
skatinimas
veiksniai

Kaip cituoti

Šabanovič B. ir Jakavonytė-Akstinienė A. (2022) „Slaugos lyderystę skatinantys veiksniai sveikatos priežiūros įstaigose: teorinis aspektas“, Slauga. Mokslas ir praktika, 3(8 (308), p. 10–14. doi: 10.47458/Slauga.2022.3.20.

Santrauka

Straipsnyje pateikiama teorinė studija apie slaugos lyderystę skatinančius veiksnius sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos priežiūros įstaigose lyderystė yra reikšminga, nes organizacijos sėkmė̇ didžiąja dalimi priklauso nuo organizacijos lyderių asmeninių savybių. Lyderystė yra ne tik vadovo veikla, tačiau ir kompetencija, kuri gali būti svarbi tiek organizacijos valdyme, tiek ir visuose jos lygiuose.

Darbo tikslas – išanalizuoti slaugos lyderystę skatinančius veiksnius sveikatos priežiūros įstaigose.

Tyrimo metodai – atlikta mokslinių straipsnių paieška naudojantis elektroninėmis duomenų bazėmis „PubMed“, „Cochrane Library“ ir „Google Scholar“. Į sisteminę apžvalgą įtraukta 14 mokslinių darbų nagrinėjama tema. Rezultatai parodė, kad lyderystė siejama su organizacijos veiklos sėkme. Skiriami šie pagrindiniai slaugytojų lyderystės skatinimo veiksniai: organizacijos vadovų pritarimas slaugytojų lyderystei, pokyčių inicijavimas, slaugytojų veiklos organizavimas, paremtos lyderystės klausimais, komunikacijos skatinimas, lyderystės ugdymui palankios aplinkos kūrimas, finansinė pagalba ir motyvavimas, sprendimų priėmimo laisvė, galimybių rūpintis savimi ir kolegomis sudarymas.

PDF