Ilgalaikio nedarbo tendencijų ir regioninių skirtumų įvertinimas Lietuvoje
Straipsniai
Arūnas Pocius
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Rasa Miežienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2018.3
PDF

Reikšminiai žodžiai

nedarbo lygis
ilgalaikio nedarbo lygis
darbo rinka
raidos netolygumų vertinimas
aukščiausio nedarbo teritorijos
regionai

Kaip cituoti

Pocius A. ir Miežienė R. (2018) „Ilgalaikio nedarbo tendencijų ir regioninių skirtumų įvertinimas Lietuvoje“, Lietuvos statistikos darbai, 57(1), p. 28-40. doi: 10.15388/LJS.2018.3.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnis parengtas remiantis Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ 2017–2018 m. projekto „Regioniniai gerovės skirtumai Lietuvoje“ rezultatais (projekto Nr. GER-005/2017). Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Publikacijoje vertinamos ilgalaikio nedarbo tendencijos šalyje ir bedarbių skaičiaus raida pagal nedarbo trukmę, analizuojami ilgalaikio nedarbo lygio skirtumai Lietuvoje ir lyginami su ES šalimis. Bene esminiai šios publikacijos prioritetai – regioninių ilgalaikio nedarbo skirtumų įvertinimas bei kaimo ir miesto gyventojų ilgalaikio nedarbo skirtumų kaitos analizė. Atsižvelgiant į informacijos disponavimo ir jos palyginamumo galimybes, tyrimo eigoje pasinaudota Lietuvos statistikos departamento (LSD), Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) bei Užimtumo tarnybos1 prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Užimtumo tarnybos) duomenimis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.