Demografinių grupių padėties pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje ir metodinių skirtumų įtaka santykiniams nedarbo rodikliams
Straipsniai
Arūnas Pocius
LSTC Darbo rinkos tyrimų institutas
Publikuota 2016-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2016.13863
PDF

Reikšminiai žodžiai

nedarbo lygis
gyventojų aktyvumas
darbo rinka
ilgalaikis nedarbas
integracija

Kaip cituoti

Pocius A. (2016) „Demografinių grupių padėties pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje ir metodinių skirtumų įtaka santykiniams nedarbo rodikliams“, Lietuvos statistikos darbai, 55(1), p. 6-18. doi: 10.15388/LJS.2016.13863.

Santrauka

Šiame straipsnyje vertinamos Lietuvos gyventojų užimtumo, aktyvumo ir nedarbo raidos tendencijos pagal lytį ir amžių, teikiant prioritetą skirtingų demografinių gyventojų grupių padėties darbo rinkoje pokyčių stebėsenai. Remiantis pagrindiniais darbo rinkos rodikliais, publikacijoje vertinamos jaunimo, pagyvenusių asmenų, moterų bei vyrų integracijos į darbo rinką galimybės. Vertinant demografinių grupių padėties pokyčius darbo rinkoje, pritaikytos skirtingų nedarbo rodiklių skaičiavimų metodikos. Statistinių duomenų analizę publikacijoje papildo atskirų mokslinių tyrimų rezultatai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.