Didmiestis ir sostinė "geriausios lietuvių kalbos" percepcijose
Articles
Loreta Vaicekauskienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-11-07
https://doi.org/10.15388/TK.2014.17484
PDF

Reikšminiai žodžiai

metalingvistinis diskursas
kalbos nuostatos
Vilniaus kalba
kalbos standartas
socialinė vertė

Kaip cituoti

Vaicekauskienė L. (2014) „Didmiestis ir sostinė "geriausios lietuvių kalbos" percepcijose“, Taikomoji kalbotyra, (6), p. 1-31. doi: 10.15388/TK.2014.17484.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas socialinių ir ideologinių veiksnių (miesto, sostinės, oficialiosios bendrinės kalbos ideologijos) poveikis lietuvių kalbos bendruomenėje galiojančiai geriausios kalbos sampratai. Tyrimo pagrindas – įvairiapusišku metodų kompleksu su įvairiomis tikslinėmis informantų grupėmis gauti Vilniaus kalbos ir kalbėtojų metalingvistiniai vertinimai. Reguliariai pasikartojantys ir stereotipiški kalbos vartotojų vaizdiniai leidžia teigti, kad lietuvių kalbos bendruomenėje geriausios lietuvių idėją neabejotinai veikia asociacija su didžiausiu ir aukščiausio statuso Lietuvos miestu Vilniumi. Struktūrinės Vilniaus kalbos ypatybės, į kurias orientuota normatyvinė lietuvių kalbos paradigma, nevaidina lemiamo vaidmens kalbantiesiems Vilniaus kalba priskirti prestižines socialines savybes, o pačiai kalbai kategorizuoti kaip lietuvių kalbos standartui.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.