NAUJAS POŽIŪRIS Į BARNUMO EFEKTĄ IR JO SĄSAJOS SU ASMENYBĖS BRUOŽAIS GRUPĖSE, GAVUSIOSE SKIRTINGO POBŪDŽIO ASMENYBĖS APRAŠYMUS

Mykolas Simas Poškus

Santrauka


Tyrimu siekta naujai pažvelgti į Barnumo efektą. Pasiūlytas ir patikrintas teorinis modelis, nusakantis ryšius tarp asmenybės bruožų, asmenybės aprašymo pobūdžio ir asmenybės aprašymo tikslumo vertinimo. Duomenys patvirtino pasiūlytą modelį, pagrįsdami poziciją, jog asmenybės aprašymo tikslumo vertinimas yra tiek racionalus, tiek neracionalus. Taip pat buvo atskleista, kad Barnumo efektas siejasi su asmenybės bruožais, o šios sąsajos yra veikiamos pateikiamo asmenybės aprašymo pobūdžio.
Tyrimo rezultatai rodo, kad bendras asmenybės aprašymo vertinimas yra nulemtas tiek Barnumo efekto, tiek realių asmenybės bruožų, todėl negali būti laikomas tikslia Barnumo efekto reprezentacija. Dėl to, tiriant Barnumo efektą, rekomenduojama tyrimo dalyvių prašyti įvertinti ne tik bendro asmenybės aprašymo, bet ir pavienių teiginių, iš kurių jis sudarytas, tikslumą. Taip pat rekomenduojama bet kokią koreliacinę analizę tarp bendro asmenybės aprašymo vertinimo ir kitų tyrimo kintamųjų atlikti kontroliuojant pavienių asmenybės aprašymo teiginių vertinimą.


Raktiniai žodžiai


Barnumo efektas, grįžtamojo ryšio pobūdis, Didysis penketas, asmenybės bruožai, „Jūsų NEO išvada“

Pilnas tekstas:

PDF