Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika
Straipsniai
Daiva Tamulevičienė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-0187-037X
Jonas Mackevičius
Vilnius university, Lithuania
Lionius Gaižauskas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-06-25
https://doi.org/10.15388/batp.2020.19
HTML

Reikšminiai žodžiai

produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai
standartinių išlaidų metodas
normatyvinis metodas

Kaip cituoti

Tamulevičienė D., Mackevičius J. ir Gaižauskas L. (2020) „Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 210, p. 4. doi: 10.15388/batp.2020.19.

Santrauka

Tinkamas produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų pasirinkimas padeda ne tik teisingai apskaičiuoti produkcijos savikainą, bet ir teisingai nustatyti produktų kainas, pelną ir pelningumą, sudaryti biudžetus ir sąmatas, kontroliuoti išlaidas, priimti operatyvinius ir perspektyvinius valdymo sprendimus. Straipsnyje nagrinėjami iki šiol Lietuvos gamybos įmonėse per retai taikomi efektyvūs standartinių išlaidų ir normatyvinis metodai. Pateikiama trumpa metodų sukūrimo istorija. Ištirti šių metodų privalumai ir tikslai, jų panašumai ir skirtumai. Parengta standartinių išlaidų ir normatyvinio metodo taikymo gamybos įmonėse metodika. Šių metodikų taikymas padės įmonių vadovams ir buhalteriams greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis įdiegti šiuos metodus.

HTML

Bibliografinės nuorodos

Badem, C.A.; Ergin, E.; Drury, C., 2013. Is standard costing still used? Evidence from Turkish automotive industry. International Business Research. 6(7), 79–80.
Emerson, H., 1909. Efficiency as a basis for operation and wages. New York: The Engineering Magazine. Digitized book. https://ia800503.us.archive.org/21/items/efficiencyasbasi00emerrich/efficiencyasbasi00emerrich.pdf.
Gaižauskas, L., 2012. Standard costing: istorija, algoritmas, privalumai ir trūkumai. Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste. Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios Vilniaus universitete, 2012 m. kovo 29–30 d., mokslo darbai, p. 147–165.
Harrison, Ch., 1918. Cost accounting to aid production II: standards and standard costs Industrial Management. 56(4), 391–398. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101049911629&view=1up&seq=401.
Jankaitienė, A., 1977. Normatyvinis apskaitos metodas. Vilnius: Mintis.
Mackevičius, J., 1984. Taupumo kontrolė. Vilnius: Mintis.
Mackevičius, J., 2003. Valdymo apskaita: koncepcija, metodika, praktika. Vilnius: TEV.
Mackevičius, J.; Tamulevičius, J., 1968. Operatyvinė produkcijos savikainos analizė. Vilnius: Mintis.
Marie, A.; Cheffi, W.; Louis, R. J.; Rao, A., 2010. Is standard costing still relevant? Evidence from Dubai. Management Accounting Quarterly. 11(2), 1–10.
Nevinskas, A., 1969. Daugiau dėmesio pažangiems gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodams. Normatyvinio metodo diegimo eiga Lietuvos TSR liaudies ūkyje. Vilnius: Vilniaus universitetas.
Normatyvinio metodo diegimo eiga Lietuvos TSR liaudies ūkyje, 1969. Vilnius: Vilniaus universitetas.
Rao, M.H.; Bargerstock, A., 2011. Exploring the role of standard costing in Lean manufacturing enerprises: a structuration theory approach. Management Accounting Quarterly. 13(1), 47–60.
Sulaiman, M.; Ahmad, N.N.; Alwi, N.M., 2005. Is standard costing obsolete? Empirical evidence from Malaysia. Managerial Auditing Journal. 20(2), 109–24. https://doi.org/10.1006/mare.2002.0198.
Szychta, A., 2002. The scope of application of management accounting methods in polish enterprises. Management Accounting Research. 13(4), 401–418. https://doi.org/10.1006/mare.2002.0198.
Tamulevičienė, D., 2014. Atsakomybės centrai kontrolingo sistemoje. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 15, 126–140.
Zoysa, A.Z; Kanthi Herath, S.K., 2007. Standard costing in Japanese firms: re-examination of its significance in the new manufacturing environment. Industrial Management and Data Systems. 107(2), 271–283. https://doi.org/10.1108/02635570710723840.
Басманов, И. А., 1970. Теоретические основы учета и калькулирования себестоимости промышленной продукции. Москва: Финансы.
Безруких, П.С., 1980. За дальнейшее совершенствование учета, повышение роли бухгалтера. Бухгалтерский учет. № 6.
Бехтерева Е., 2017. Себестоимость. От управленческого учета затрат до бухгалтерского учета расходов. Москва: ЛитРес.
Блатов, Н.А., 1939. Основы промышленного учета и калькуляции. Москва: ГОНТИ.
Бунимович, В., 1967. Калькулирования себестоимости промышленной продукции. Москва: Финансы.
Гильде, Э.К., 1970. Нормативный учет (моделирование его организации, использование в экономической работе промышленных предприятий). Диссертация на соискание ученой степени доктора эономических наук. Ленинград: ЛТЭИ.
Давидсон, Ф.М.; Ильин И.А., 1930. Доклад делегации СССР по ознакомлению с постановкой учета и отчетности в Америке и Европе. Вестник ИГБЭ. № 2.
Жебрак, М.Х., 1938. Основы планово-нормативного учета производства. Москва: Госполитиздат.
Иванов, Н.Н., 1970. Внедрение нормативного учета на предприятии. Москва: Финансы.
Каморджанова, Н.А.; Панков, Д.А.; Добиа, М.; Ренкас, Ю.; Смольникова, Ю.Ю.; Аксенова, Ж.А., 2017. Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень). Москва: Проспект.
Поклад, И. И., 1966. Учет, калькулирования и анализ себестоимости промышленной продукции. Москва: Финансы.
Черемисина, С. В.; Ленчевская, Н. В. (2007). Сравнительный анализ нормативного метода калькулирования себестоимости и метода стандарт-кост. Вестник Томского государственного университета. 300(2), 82–85.
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

<< < 1 2