Testų patikimumo statistinių kriterijų konstravimas kompiuterine simuliacija
Straipsniai
Olga Navickienė
Mykolas Romeris University
Aleksandras Krylovas
Mykolas Romeris University
Natalja Kosareva
Vilnius Gediminas Technical University
Publikuota 2013-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.A.2013.10
PDF

Kaip cituoti

Navickienė O., Krylovas A. ir Kosareva N. (2013) „Testų patikimumo statistinių kriterijų konstravimas kompiuterine simuliacija“, Lietuvos matematikos rinkinys, 54(A), p. 37–42. doi: 10.15388/LMR.A.2013.10.

SantraukaStraipsnyje aprašomas kompiuterinis žinių tikrinimo testo modeliavimas, kai klausimų charakteringosios funkcijos turi laipsninį pavidalą, o žinių lygis populiacijoje turi tolygųjį arba normalųjį skirstinį. Apskaičiuojamos sąlyginių vidurkių inversijos ir modeliuojami inversijų skaičių tikimybiniai skirstiniai. Praktiškai konstruojant žinių tikrinimo testus, jų tinkamumui (validumui) tikrinti stebimos inversijų reikšmės lyginamos su etaloninėmis reikšmėmis, gautomis Monte Carlo eksperimentais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.