Judėjimo lygčių atskyrimas dvimatės gravitacinės švytuoklės modelyje
Straipsniai
Olga Lavcel-Budko
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Aleksandras Krylovas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Paulius Miškinis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Publikuota 2012-12-25
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.06
PDF

Reikšminiai žodžiai

švytuoklė
netiesiniai svyravimai
asimptotiniai metodai
vidurkinimas
netiesinės bangos

Kaip cituoti

Lavcel-Budko O., Krylovas A. ir Miškinis P. (2012) „Judėjimo lygčių atskyrimas dvimatės gravitacinės švytuoklės modelyje“, Lietuvos matematikos rinkinys, 53(B), p. 31–36. doi: 10.15388/LMR.B.2012.06.

Santrauka

Nagrinėjame gravitacinės švytuoklės ant tampraus siūlo svyravimų modelį.
Šis modelis susiveda į dvejų netiesinių gana komplikuotų lygčių sistemą [2], kurioje išsamiai nagrinėjami tik atskiri artėjimai stacionarios būsenos atžvilgių. Naudojant papildomas
fizikines prielaidas apie nagrinėjamą modelį ir energijos tvermės dėsnį, dviejų antros eilės
netiesinių svyravimo diferencialinių lygčių sistemą pavyko pertvarkyti į paprastesnę sistemą,
kurioje viena iš lygčių yra trečios eilės netiesinė diferencialinė lygtis, kuri sprendžiama skaitiškai, naudojant Maple programą. Sprendinys lyginamas su asimptotiniu artiniu ilgajame
laiko intervale.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>