Tiesinė diskriminantinė erdvinių Gauso duomenų analizė, naudojant anizotropijos koeficiento įvertinius
Straipsniai
Lina Dreižienė
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2011-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.2011.st02
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bajeso diskriminantinė funkcija
klasifikavimo rizika
anizotropijos koeficientas
atsitiktinis Gauso laukas

Kaip cituoti

Dreižienė L. (2011) „Tiesinė diskriminantinė erdvinių Gauso duomenų analizė, naudojant anizotropijos koeficiento įvertinius“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 315–320. doi: 10.15388/LMR.2011.st02.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas Gauso erdvinių duomenų klasifikavimo į vieną iš dviejų populiacijų, kurių vidurkio modeliai skirtingi, o geometriškai anizotropinė kovariacinė funkcija tokia pat, uždavinys. Naudojama tiesioginio pakeitimo Bajeso diskriminantinė funkcija (PBDF), kuri gaunama vietoj nežinomų parametrų tiesioginio pakeitimo būdu įstačius jų įvertinius. Straipsnyje pateikiama klasifikavimo rizikos aproksimacijos formulė atvejui, kai nežinomi vidurkio parametrai ir nežinomas anizotropijos koeficientas yra pakeisti jų įverčiais.

 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.