Neparametrinis testas erdvinių duomenų geometrinei anizotropijai nustatyti
Straipsniai
Kęstutis Dučinskas
Klaipeda University
Lina Dreižienė
Klaipeda University
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.72
PDF

Reikšminiai žodžiai

empirinė semivariograma
anizotropijos santykis
atsitiktinis Gauso laukas

Kaip cituoti

Dučinskas K. ir Dreižienė L. (2010) „Neparametrinis testas erdvinių duomenų geometrinei anizotropijai nustatyti“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 397–401. doi: 10.15388/LMR.2010.72.

Santrauka

Straipsnyje pasiūlytas paprastas testas erdvinių Gauso duomenų geometrinei anizotropijai nustatyti. Testo statistikos skirstinys aproksimuojamas χ2 r skirstiniu. Pavyzdyje parodytas didelis šio testo galingumas stipriai koreliuotiems Gauso duomenims.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.