Diskrečių skirstinių taikymas duomenų apie gamtos plotų padengimą Bajesinėje analizėje
Straipsniai
Kęstutis Dučinskas
Klaipėdos universitetas
Eglė Baltmiškytė
Klaipėdos universitetas
Martynas Bučas
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2012-12-25
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

Puasono skirstinys
neigiamai binominis skirstinys
Bajeso statistika
OpenBUGS
MCMC

Kaip cituoti

Dučinskas K., Baltmiškytė E. ir Bučas M. (2012) „Diskrečių skirstinių taikymas duomenų apie gamtos plotų padengimą Bajesinėje analizėje“, Lietuvos matematikos rinkinys, 53(B), p. 51–55. doi: 10.15388/LMR.B.2012.10.

Santrauka

Klasikinės statistikos metodai ne visada leidžia pasiekti norimų rezultatų, todėl ieškoma alternatyvių duomenų analizės metodų. Dėl modernėjančios skaičiuojamosios
technikos, statistinei duomenų analizei vis plačiau taikomi Bajesinės statistikos metodai.
Šiame darbe sudaromi keli diskrečiųjų skirstinių modeliai įvairių gamtos plotų padengimui analizuoti. Šie modeliai gali būti pritaikyti tokių gamtos plotų, kaip miškų, vandens telkinių dugno, dirvožemio analizei, kai duomenys pateikiami procentiniais dydžiais, išreikštais sveikaisiais skaičiais. Šiame darbe sudaromi modeliai panaudojant kelis skirtingus diskrečiuosius skirstinius, t. y. Puasono ir neigiamai binominį skirstinį. Naudojant Bajesinės statistikos
metodus OpenBUGS modeliavimo aplinkoje įvertinami nežinomi modelio parametrai. Atliekama parametrų įverčių patikimumo statistikų analizė, realizuota OpenBUGS modeliavimo aplinkoje. Gamtos plotų padengimo analizei skirtų modelių realizavimui buvo pasirinkti duomenys, aprašantys Baltijos jūros dugno padengimą raudondumbliu šakotuoju banguoliu. Šiame darbe tiriama padengimo priklausomybė nuo kelių regresorių, aprašančių abiotinius ir fizinius veiksnius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.