Atsitiktinių Gauso laukų stebinių klasifikavimo klaidos
Straipsniai
Lijana Stabingienė
Klaipeda University
Kęstutis Dučinskas
Klaipeda University
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.77
PDF

Reikšminiai žodžiai

klasifikavimas su mokymu
Gauso atsitiktiniai laukai
erdvinė koreliacija

Kaip cituoti

Stabingienė L. ir Dučinskas K. (2010) „Atsitiktinių Gauso laukų stebinių klasifikavimo klaidos“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 426–430. doi: 10.15388/LMR.2010.77.

Santrauka

Erdvinėje klasifikacijoje paprastai yra daroma prielaida, kad požymių stebiniai yra sąlyginai nepriklausomi. Mes atmetame šią prielaidą Gauso atsitiktinio lauko modelio požymių stebiniams. Yra daroma prielaida, kad visų stebinių žymių modelis yra diskretus atsitiktinis laukas. Tikslios klaidos tikimtbės formulė yra gauta Bajeso diskriminantinei funkcijai (BDF) pilnai žinomų parametrų atveju. Nepilnai žinomų parametrų atveju (vidurkių parametrai ir dispersija yra nežinomi), yra gauta nauja tikėtinos klaidos tikimybės aproksimacija, susijusi su įterpta Bajeso diskriminantine funkcija (PBDF). Minėtų klaidos tikimybių priklausomybė nuo statistinių parametrų reikšmių ir aptartų modelių yra ištirta skaitiškai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.