Geometrijos mokymasis progimnazijoje: rezultatai ir iššūkiai
Straipsniai
Viktorija Sičiūnienė
Lietuvos edukologijos universitetas
Janina Dargytė
Nacionalinis egzaminų centras
Publikuota 2012-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.42
PDF

Reikšminiai žodžiai

aštuntokų matematikos pasiekimai
geometrijos mokymasis
modernioji testų teorija
konstrukciniai gebėjimai
pasiekimų lygiai
reprodukciniai gebėjimai
standartizuota programa

Kaip cituoti

Sičiūnienė V. ir Dargytė J. (2012) „Geometrijos mokymasis progimnazijoje: rezultatai ir iššūkiai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 53(B), p. 231–236. doi: 10.15388/LMR.B.2012.42.

Santrauka

Lietuvoje trejus metus buvo vykdytas projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ (I etapas). Jo metu pirmą kartą Lietuvoje buvo sujungta testavimo specialistų, didaktikos specialistų ir mokytojų patirtis, susisteminta ir apibendrinta statistinė ir ekspertinė informacija. Sukurtoje standartizuotoje matematikos programoje pateikiami patikimi progimnaziją bebaigiančių mokinių trijų pasiekimų lygių aprašai. Ir programos kūrimo eigoje, ir jos pristatymo matematikų bendruomenei metu kilo diskusijos apie stipriai besiskiriančius įvairių pasiekimų lygių mokinių gebėjimus, tai sąlygojančias priežastis ir pasekmes. Ypač dideli gebėjimų skirtumai buvo pastebėti geometrijos srityje, kas paskatino straipsnio autores įsigilinti į šios srities mokymo problemas. Pasinaudojusios projekto duomenų bazėmis, jos atliko giluminę geometrijos uždavinių ir jų sprendimo rezultatų statistinę kiekybinę bei kokybinę analizę ir šiame straipsnyje pristato atlikto tyrimo apibendrintus rezultatus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.