Aštuntokų matematikos pasiekimai: kokybiniai ir kiekybiniai aspektai
Straipsniai
Viktorija Sičiūnienė
Lietuvos edukologijos universitetas
Janina Dargytė
Nacionalinis egzaminų centras
Publikuota 2013-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.34
PDF

Reikšminiai žodžiai

algebros sritis
funkcijų sritis
modernioji testų teorija
konstrukciniai gebėjimai
pasiekimų lygiai
reprodukciniai gebėjimai
standartizuota programa

Kaip cituoti

Sičiūnienė V. ir Dargytė J. (2013) „Aštuntokų matematikos pasiekimai: kokybiniai ir kiekybiniai aspektai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 54(B), p. 184–189. doi: 10.15388/LMR.B.2013.34.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi susisteminti ir suklasifikuoti aštuntokų pasiekimai iš algebros ir funkcijų srities. Nagrinėta, kokius gebėjimus pademonstravo patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių mokiniai, spręsdami reiškinių, lygčių, nelygybių, situacijų modeliavimo, proporcingumo temų uždavinius. Autorių siūlymai, kaip tobulinti matematikos ugdymo turinį, yra paremti kokybine uždavinių analize bei mokinių darbų statistine analize. Nagrinėti 134 uždaviniai, kuriuos sprendė 8904 šalies mokiniai. Autorės dėkoja Nacionaliniam egzaminų centrui už suteiktą galimybę naudotis mokinių duomenų bazėmis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.