Matematikos mokytojo pasirengimo taikyti informacines technologijas mokinių mokymui(si) tyrimas
Straipsniai
Viktorija Sičiūnienė
Lietuvos edukologijos universitetas
Jūratė Valatkevičienė
Lietuvos edukologijos universitetas
Publikuota 2013-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.35
PDF

Reikšminiai žodžiai

IKT naudojimas mokinių matematikos mokymui(si)
IKT naudojimo patirtis

Kaip cituoti

Sičiūnienė V. ir Valatkevičienė J. (2013) „Matematikos mokytojo pasirengimo taikyti informacines technologijas mokinių mokymui(si) tyrimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 54(B), p. 190–195. doi: 10.15388/LMR.B.2013.35.

Santrauka

Kaip ir kiek IKT savo pamokose naudoja didesnį ir mažesnį įdirbį šioje srityje turintys matematikos mokytojai, kokie yra jų kvalifikacijos tobulinimo šioje srityje poreikiai? Ieškant atsakymų į šiuos klausimus, 2013 m. balandžio mėn. buvo atliktas bendrojo lavinimo mokyklų matematikos mokytojų nuomonių tyrimas. Į mokyklas buvo išsiųsti pranešimai, kviečiantys 4–12 klasių mokytojus atsakyti į internete patalpintos anketos klausimus. Analizuojant gautuosius duomenis, prieita išvados, kad turimi duomenys leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie bendrojo lavinimo mokyklos matematikos mokytoją, jo elgsenos ypatumus, kuriuos sąlygoja turimas IKT naudojimo įvairaus amžiaus mokinių mokymuisi patyrimas. Šiame straipsnyje pristatomi atliktos analizės apibendrinti rezultatai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos mokytojų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioms įstaigoms.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.