Gabių matematikai vaikų ugdymo pagrindinėje mokykloje tyrimas
Straipsniai
Viktorija Sičiūnienė
Vilniaus pedagoginis universitetas
Janina Dargytė
Ugdymo plėtoties centras
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.28
PDF

Reikšminiai žodžiai

gabumai ir mokykliniai pažymiai
gabumai ir kompiuteris
matematikai gabūs vaikai
modernioji testų teorija
nuomonė apie matematinius gabumus
gabiųjų savijauta mokykloje ir klasėje

Kaip cituoti

Sičiūnienė V. ir Dargytė J. (2010) „Gabių matematikai vaikų ugdymo pagrindinėje mokykloje tyrimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 149–153. doi: 10.15388/LMR.2010.28.

Santrauka

Tyrimų apie matematikai gabių vaikų ir jaunuolių atpažinimą ir ugdymą šalyje turime labai mažai. Dauguma jų orientuoti į bendrą vyresnių klasių gabių matematikai jaunuolių ugdymo situacijos šalyje analizę. Todėl nusprendėme, remiantis 2005–2008 metų nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenų bazėmis, išanalizuoti, kokia yra gabių mokinių ugdymo praktika pagrindinėje mokykloje (straipsnio autorės yra nuolatinės nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų tyrėjų grupės narės). Gabiems vaikams identifikuoti buvo taikytas moderniosios testų teorijos metodas IRT. Straipsnyje analizuojama, kokie yra šiuo metodu atrinktų vaikų matematikos pasiekimai (trimestro pažymiai) mokykloje, kaip patys mokiniai vertina savo gabumus matematikoje, kokia yra jų namų aplinka, naudojimosi kompiuteriu patirtis, kaip jie jaučiasi mokykloje ir klasėje, kokie jų požiūriai į matematiką ir jos mokymąsi.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai