P. Mašioto straipsniai „Švietimo darbe“ lygčių sprendimo klausimais
Straipsniai
Birutė Ragalytė
Kauno technologijos universitetas
Alma Paukštienė
Panevėžio kolegija
Publikuota 2014-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.23
PDF

Reikšminiai žodžiai

P. Mašiotas
1920–1940 Lietuvos periodinis leidinys „Švietimo darbas“
P. Mašioto straipsniai lygčių sprendimo klausimais
metodiniai patarimai

Kaip cituoti

Ragalytė B. ir Paukštienė A. (2014) „P. Mašioto straipsniai ,Švietimo darbe‘ lygčių sprendimo klausimais“, Lietuvos matematikos rinkinys, 55(B), p. 121–124. doi: 10.15388/LMR.B.2014.23.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama, kokias pastabas tarpukario Lietuvos periodiniame leidinyje „Švietimo darbas“ P. Mašiotas pateikia lygčių sprendimo klausimais. Šiuose straipsniuose pateikia netradicinių lygčių sprendimo būdų, nurodo, kaip lengviau galima išmokyti mokinius spręsti lygtis. P. Mašiotas tarpukario Lietuvos periodikoje kritikuoja vadovėlį, kuriame pateikiamos tik lygtys, o neparodoma, iš kur tos lygtys gaunamos realiame gyvenime. Periodikoje jis pateikia svarbų lygčių sprendimą grafiniu metodu. Straipsnyje pateikiami P. Mašioto siūlomi lygčių sprendimo pavyzdžiai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.