Studentų adaptuotų nuotolinių kursų kokybės vertinimas
Straipsniai
Irina Vinogradova
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Eugenijus Kurilovas
Matematikos ir informatikos institutas
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.32
PDF

Reikšminiai žodžiai

nuotolinio mokymo kursas
adaptavimas
virtualioji mokymosi aplinka
kokybės vertinimas
kurso sekos nuoseklumo nustatymo taisyklės

Kaip cituoti

Vinogradova I. ir Kurilovas E. (2010) „Studentų adaptuotų nuotolinių kursų kokybės vertinimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 170–175. doi: 10.15388/LMR.2010.32.

Santrauka

Straipsnyje yra analizuojami kai kurie nuotolinių mokymo kursų adaptavimo aspektai. Virtualiųjų mokymosi aplinkų ir nuotolinių mokymo kursų adaptavimo ir adaptavimosi savybės mokslinėje literatūroje yra laikomos labai svarbiais jų kokybės veiksniais. Šie veiksniai užtikrina geresnį kursų pritaikomumą prie skirtingų besimokančiųjų poreikių ir todėl užtikrina geresnę mokymosi kokybę. Kuriant kursus pagal „Kompiuterinių mokymo sistemų“ mokymo programą VGTU ketvirto kurso informatikos pakraipos studentams papildomas elektroninio kurso kūrimo reikalavimas studentams buvo kurso adaptavimas. Darbo tikslas yra išanalizuoti studentų darbus kursų adaptavimo požiūriu. Darbe nagrinėjama kurios kurso sekos nuoseklumo nustatymo taisyklės yra suprantamiausios ir dažniausiai naudojamos studentų.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.