Multi-agent system for computer science and engineering education
Straipsniai
Jaroslav Meleško
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Eugenijus Kurilovas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Irina Krikun
Vilniaus universitetas
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2017.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokymosi personalizavimas
intelektuali daugiaagentė sistema
mokymosi stiliai
mokymosi objektai
intelektualūs agentai
duomenų gavyba
rekomendavimo sistema

Kaip cituoti

Meleško J., Kurilovas E. ir Krikun I. (2017) „Multi-agent system for computer science and engineering education“, Lietuvos matematikos rinkinys, 58(B), p. 57–61. doi: 10.15388/LMR.B.2017.10.

Santrauka

Straipsnyje siekiama išanalizuoti intelektualių daugiaagenčių sistemų mokymuisi personalizuoti vystymosi tendencijas, bei siūloma tokios sistemos architektūra. Pirma, buvo atlikta sisteminė mokslinės literatūros analizė. Antra, remiantis sistemine literatūros analize, yra suformuluoti pagrindiniai reikalavimai daugiaagenčiai sistemai mokymo personalizavimui. Trečia, yra siūloma tokios edukacines sistemos architektūra, pagrista penkiais intelektualiais agentais. Jie yra tokie: (1) studento mokymosi stiliaus identifikavimo agentas pagristas mokymosi stilių Soloman–Felder rodyklės klausimynų; (2) studento modeliavimo agentas; (3) rekomenduojantis agentas parenkantis tinkamiausius konkrečiam studentui mokymo objektus/komponentus; (4) optimalaus mokymo scenarijaus kūrimo (komponavimo) iš tinkamų komponentų agentas; (5) duomenų gavybos agentas atnaujinantis ir tikslinantis studento modelį ir personalizuotus scenarijus mokymosi proceso metu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.