VMA Moodle personalizavimo galimybė antrosios kartos saityno priemonėmis
Straipsniai
Anita Juškevičienė
Vilniaus universitetas
Eugenijus Kurilovas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2012-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.33
PDF

Reikšminiai žodžiai

Web 2.0
semantinė paieška
VMA
mokymosi stilius

Kaip cituoti

Juškevičienė A. ir Kurilovas E. (2012) „VMA Moodle personalizavimo galimybė antrosios kartos saityno priemonėmis“, Lietuvos matematikos rinkinys, 53(B), p. 181–186. doi: 10.15388/LMR.B.2012.33.

Santrauka

Kompiuteris, internetas, internetinės priemonės – įrankiai naudojami šiuolaikiniame mokymosi procese. Šiuolaikinio mokymosi proceso centre yra besimokantysis, o mokymosi aplinkos yra kiek galima daugiau personalizuojamos, atsižvelgiant į besimokančiojo savybes, gebėjimus bei poreikius. Vadinasi, yra nagrinėjami besimokančiajam priimtiniausi galvojimo, informacijos priėmimo, apdorojimo ir supratimo būdai, t. y. mokymosi stilius. Atsižvelgiant į tai mokytojai planuoja mokymo(-si) procesą, parenka įvairias tinkamas mokymui(-si) priemones. Vienos tokių priemonių yra antrosios kartos saityno (angl. Web 2.0) technologijos. Šio darbo tikslas – nustatyti ar dabartinėje Moodle 2.2 virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) yra  pakankamai priemonių sėkmingam mokymuisi atsižvelgiant į tam tikram mokymosi stiliui tinkamiausias mokymosi veiklas. Tyrimas parodė, jog yra beveik visos reikiamos priemonės, tačiau dauguma jų yra ne standartiniuose veiklų moduliuose, o įskiepių duomenų bazėje, kurioje reikiamos priemonės paieška yra gana imli laiko, o pateikiami rezultatai nėra atitinkami. Todėl rekomenduojama sukonstruoti ir įdiegti į VMA reikiamos mokymosi priemonės semantinį paieškos mechanizmą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai