Matematikos mokomųjų veiklų tinkamumo besimokančiajam rodikliai
Straipsniai
Julija Kurilova
Vilniaus universitetas
Eugenijus Kurilovas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Publikuota 2016-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2016.09
PDF

Reikšminiai žodžiai

tyrinėjimais grįsto mokymosi veiklos
mokymosi stiliai
ekspertinis vertinimas
trapecijos neraiškieji skaičiai
tinkamumo rodiklis

Kaip cituoti

Kurilova J. ir Kurilovas E. (2016) „Matematikos mokomųjų veiklų tinkamumo besimokančiajam rodikliai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 57(B), p. 49–54. doi: 10.15388/LMR.B.2016.09.

Santrauka

Straipsnio tikslas yra sukurti ir pristatyti originalų tikimybinį metodą kurti personalizuotas mokymosi veiklas ir modulius. Metodas yra grindžiamas mokomųjų komponentų tinkamumo besimokantiesiems vertinimu pagal jų mokymosi stilius. Straipsnyje naudojami Felder–Silverman mokymosi stilių modelis ir tyrinėjimais grįsto mokymosi metodas, tinkami matematikos mokymuisi. Tam, kad gauti tyrinėjimais grįsto mokymosi veiklų tinkamumo besimokančiųjų mokymosi stiliams skaitines reikšmes, tyrime yra taikomas ekspertinio vertinimo metodas, grįstas trapecijos neraiškiųjų skaičių teorija. Personalizuoti mokymosi moduliai turi būti sudaryti iš mokymosi komponentų (pvz., mokomųjų veiklų), kurie yra optimalūs (t. y., labiausiai tinkami) konkretiems besimokantiesiems pagal jų mokymosi stilius. „Optimalūs“ reiškia „turintys aukščiausią tinkamumo rodiklį“. Straipsnyje šis originalus tikimybinis metodas yra taikomas tyrinėjimais grįsto mokymosi veiklų  tikimybiniam tinkamumui konkretiems besimokantiesiems nustatyti.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.