Dirbtiniai neuroniniai tinklai personalizuotam mokymuisi
Straipsniai
Andrius Berniukevičius
Vilniaus universitetas
Eugenijus Kurilovas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2017.04
PDF

Reikšminiai žodžiai

personalizavimas
mokymosi stilius
dirbtinis neuroninis tinklas

Kaip cituoti

Berniukevičius A. ir Kurilovas E. (2017) „Dirbtiniai neuroniniai tinklai personalizuotam mokymuisi“, Lietuvos matematikos rinkinys, 58(B), p. 22–27. doi: 10.15388/LMR.B.2017.04.

Santrauka

Darbo paskirtis yra aprašyti metodą, kurio pagalba būtų galima personalizuoti mokymosi procesą panaudojant dirbtinius neuroninius tinklus. Personalizavimas susideda iš mokymosi stiliaus [2] nustatymo klausimyno pagalba bei to stiliaus priskyrimo konkrečiai mokymosi veiklai (objektui, scenarijui). Tačiau lieka esminis klausimas ar teisingai yra nustatytas mokymosi stilius, nes klausimynas nėra labai efektyvus norint gauti tikslią ir išsamią informaciją apie mokinį, todėl yra poreikis turėti mechanizmą, leidžiantį realiu metu stebėti, analizuoti ir kaupti duomenis apie mokinio sąveiką su mokomąja aplinka ir tokiu būdu nuolat koreguoti ir tikslinti mokymosi stilius ir personalizuotus scenarijus (objektus, veiklas).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.