Personalizuotų mokomųjų scenarijų tinkamumo, priimtinumo ir naudojamumo vertinimas
Straipsniai
Julija Kurilova
Vilniaus universitetas
Eugenijus Kurilovas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulius Minkevičius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2017.08
PDF

Reikšminiai žodžiai

personalizuoti mokomieji scenarijai
vertinimas
tikimybiniai tinkamumo rodikliai
priimtinumas
naudojamumas
UTAUT modelis
mokomieji komponentai

Kaip cituoti

Kurilova J., Kurilovas E. ir Minkevičius S. (2017) „Personalizuotų mokomųjų scenarijų tinkamumo, priimtinumo ir naudojamumo vertinimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 58(B), p. 45–50. doi: 10.15388/LMR.B.2017.08.

Santrauka

Straipsnio tikslas yra pristatyti personalizuotų mokomųjų scenarijų tinkamumo, priimtinumo ir naudojamumo (t.y. tinkamumo naudoti) vertinimo metodologiją (t. y. modelį ir metodą). Aukštos kokybės mokomuosius scenarijus sudaro mokomieji komponentai (t. y. mokomieji objektai, veiklos ir aplinka), optimizuoti pagal konkrečių besimokančiųjų poreikius, pvz. mokymosi stilius. Straipsnyje optimizuoti mokomieji scenarijai reiškia mokomuosius scenarijus, sudarytus iš komponentų, turinčių aukščiausius tikimybinius tinkamumo rodiklius konkrečių besimokančiųjų atžvilgiu pagal Felder–Silverman mokymosi stilių modelį. Straipsnyje pristatyta personalizuotų mokomųjų scenarijų vertinimo metodologija yra grįsta (1) tikimybiniais tinkamumo rodikliais mokomųjų komponentų tinkamumui konkretiems besimokantiesiems identifikuoti pagal jų mokymosi stilius, ir (2) edukacinių technologijų priimtinumo ir pasitenkinimo modeliu (ETAS-M), grįstu plačiai žinomu vieningos technologijos priimtinumo ir naudojamumo teorijos (UTAUT) modeliu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.