Nuotolinio mokymo(si) turinio projektavimo modelis: kokybės vertinimo dimensijos ir veiksniai
NUOTOLINIO MOKYMO PERSPEKTYVOS
Rimantas Laužackas †
Margarita Teresevičienė
Airina Volungevičienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.23.3052
PDF

Reikšminiai žodžiai

nuotolinis mokymas
nuotolinio mokymo turinio projektavimas
turinio kokybės vertinimo veiksniai
mokymosi strategijos

Kaip cituoti

Laužackas † R., Teresevičienė M. ir Volungevičienė A. (2009) „Nuotolinio mokymo(si) turinio projektavimo modelis: kokybės vertinimo dimensijos ir veiksniai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 230, p. 9-20. doi: 10.15388/ActPaed.2009.23.3052.

Santrauka

Profesorius socialinių mokslų (edukologijos)
habilituotas daktaras
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto
Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. (8 37) 32 78 21

Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto
Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. (8 37) 32 78 21

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vytauto Didžiojo universiteto
Socialinių mokslų fakulteto
Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44044 Kaunas
Tel. (8 37) 32 78 21

Straipsnyje pristatomi konceptualaus nuotolinio mokymo(si) turinio projektavimo tyrimo rezultatai. Straipsnio autoriai taiko nuotolinio mokymo(si) turinio projektavimo kokybės vertinimo dimensijų sampratą ir tiria nuotolinio mokymo(si) turinio kokybės vertinimo veiksnius. Nuotolinio mokymo(si) turinio kokybės vertinimo veiksniai materializuoja kokybės vertinimo dimensijas ir jų raišką. Tyrimo metu pasirinkta mokymosi strategijos nuoseklumo dimensija ir nustatyti jos raiškai priskirti nuotolinio mokymo(si) turinio kokybės vertinimo veiksniai. Tais kokybės vertinimo veiksniais pagrįstas šio tyrimo rezultatas – nuotolinio mokymo(si) turinio projektavimo modelis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.